U kunt subsidie aanvragen voor concrete en vraaggerichte projecten die bijdragen aan een goedwerkende aanpak.

Onderwerpen

 • verward gedrag
 • implementatie
 • praktijkprojecten
 • regionale goed werkende aanpak

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag

Geplaatst op

30 juli 2019

Deadline

8 oktober 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Regionale aanpak verward gedrag (pdf) 642 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het stimuleren en faciliteren van projecten en initiatieven van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden die bijdragen aan het realiseren van een lokale goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor concrete en vraaggerichte projecten die bijdragen aan een goedwerkende aanpak. In een goedwerkende aanpak staat de leefwereld van de mens centraal. Aan de hand van een gedegen analyse van de huidige situatie in uw regio bepaalt u welke zogenaamde ‘witte vlekken’ en bestaande (zorg)behoeften er in uw regio zijn. Op basis van deze analyse worden de inhoud, vorm en omvang (budget en looptijd) van het project bepaald.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • De indienende partij is betrokken bij de lokale of regionale welzijns-, zorg- of veiligheidsketen voor mensen met verward gedrag of bij een gemeente.
 • De hoofdaanvrager maakt deel uit van een lokaal samenwerkingsverband. De volgende partijen dienen in ieder geval deel uit te maken van dit samenwerkingsverband:
  • gemeente
  • lokale aanbieder van zorg en/of welzijn o ervaringsdeskundigen én hun naasten
  • indien er een relatie tussen zorg en veiligheid is in het project dient ook de politie betrokken te zijn
  • overige relevante partners: GGD, Openbaar Ministerie, Regionale Ambulance Voorziening (RAV), zorgverzekeraars, huisartsen, woningcorporaties, schuldhulpverlening, UWV

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 100.000,- per project. De looptijd van het project bedraagt maximaal 24 maanden. Op basis van de regionale behoefte bepaalt u de omvang van uw project en welke looptijd en kosten daarbij passend zijn.

Aanvraag indienen

U kunt tot 8 oktober 2019, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Regionale aanpak verward gedrag (pdf) 642 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met programmasecretaris Kitty de Vries. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Kitty de Vries

Programmasecretaris

+31 70 349 54 70
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website