U kunt subsidie aanvragen voor het regionaal inbedden en borgen van een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag, andere (psychisch) kwetsbare mensen en hun omgeving. Het gaat om een integrale persoonsgerichte aanpak waarbij de leefwereld van de mens centraal staat.

Onderwerpen

 • verward gedrag
 • implementatie
 • praktijkprojecten
 • regionale goed werkende aanpak

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag

Geplaatst op

4 februari 2019

Deadline

26 maart 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Regionale aanpak verward gedrag (pdf) 174 KB

Doel subsidieoproep

U kunt subsidie aanvragen voor het regionaal inbedden en borgen van een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag, andere (psychisch) kwetsbare mensen en hun omgeving.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op het implementeren van een goed werkende aanpak in uw regio. De projecten hebben als resultaat borging van het regionale samenwerkingsverband op praktisch en bestuurlijk niveau. Dit is nodig om de goed werkende aanpak regionaal te realiseren en te continueren. Binnen de projecten is het mogelijk om (lokaal) te experimenteren met aanpakken op wijk- of gemeenteniveau, bijvoorbeeld op het gebied van preventie en vroegtijdige signalering of passende zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag.

Randvoorwaarden

Nieuwe projecten en initiatieven dienen aan te sluiten bij wat er al is en dragen bij aan kennisverspreiding en het uitwisselen van ervaringen.

Wie kan aanvragen?

 • De indienende partij is betrokken bij de lokale of regionale welzijns-, zorg- of veiligheidsketen voor mensen met verward gedrag of een gemeente.
 • De volgende partijen dienen in ieder geval deel uit te maken van dit samenwerkingsverband:
  • gemeente
  • lokale zorg-/welzijnsaanbieder
  • vertegenwoordigers van cliënten én naasten
  • indien er een relatie tussen zorg en veiligheid is in het project, dan dient ook de politie betrokken te zijn
  • waar relevant: GGD, Openbaar Ministerie, Regionale Ambulance Voorziening(en) en zorgverzekeraars

Budget

Op basis van een gedegen beschrijving van de actuele situatie en het probleem in uw regio bepaalt u de omvang van uw project. De subsidie bedraagt maximaal € 250.000,- per project (looptijd maximaal 24 maanden). Cofinanciering is verplicht. Indien uw project gericht is op het implementeren van de hulpkaart (inclusief crisiskaart) bedraagt de subsidie maximaal € 100.000,- per project.

Aanvraag indienen

U kunt tot 26 maart 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Regionale aanpak verward gedrag (pdf) 174 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Eline Evelo

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 56
E-mailadresavg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website