De oproep richt zich op het thema re-integratie. Het gaat om kennis- en innovatieprojecten waarin samenwerkingspartners zoeken naar werkzame en werkbare innovaties voor de lokale gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Het doel daarvan is om (evidence based) kennis breed toepasbaar te maken in het veld van Werk en Inkomen.

Onderwerpen

  • Re-integratie
  • Werk en inkomen
  • Gemeentelijke uitvoeringspraktijk
  • Evidence based handelen
  • Praktijkrelevant onderzoek

Onderdeel van programma

Vakkundig aan het werk 2

Geplaatst op

18 mei 2021

Deadline

13 juli 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Re-integratie – Vakkundig aan het werk 2 (pdf) 252 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om met een aantal grootschalige kennis- en innovatieprojecten op zoek te gaan naar in de praktijk werkzame én werkbare innovaties en/of deze te ontwikkelen, uit te testen en beschikbaar en gereed te maken voor brede toepassing in andere organisaties. Daarbij kan expliciet ook worden voortgebouwd op succesvolle en effectieve innovaties ontwikkeld en/of onderzocht in Vakkundig aan het werk 1. Het gaat bij deze projecten niet alleen om het ontwikkelen van kennis en innovaties. Het gaat om een combinatie van ontwikkelen, onderzoeken, uittesten en bij gebleken succes het opzetten en uittesten van een implementatietraject inclusief het beschikbaar maken, ontsluiten, overdragen en borgen van de opgedane kennis.

Wat kan worden aangevraagd?

Het resultaat van de projecten is de uitbreiding, overdracht en borging van (kennis over) werkzame aanpakken, methodieken en interventies (handelingsperspectieven) die de uitvoering van een evidence based practice bevorderen. Op basis van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van de professionals en de ervaringen en behoeften van cliënten wordt een kwaliteits- en professionaliseringsslag bereikt. De primaire doelgroepen van de resultaten van deze oproep zijn de professionals Werk en Inkomen, hun leidinggevenden en de lokale beleidmakers.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een consortium bestaat in ieder geval uit:

  • één (en bij voorkeur meerdere) onderzoeksorganisatie(s)
  • commerciële onderzoeksorganisatie(s) kunnen deel uitmaken van het consortium
  • minimaal twee gemeenten, eventueel in combinatie met vestigingen van UWV
  • beroeps- en brancheorganisatie(s): deelname van SAM en Divosa is verplicht
  • minimaal één partner met expertise over de verspreiding en implementatie van de resultaten (denk aan kennisinstituten, onderwijsinstellingen en/of beroepsverenigingen)

Budget

Voor deze ronde is 2,8 miljoen euro beschikbaar. Er is ruimte voor 8 ontwikkelprojecten van ieder maximaal € 350.000,- met een looptijd van maximaal 4 jaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 13 juli 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Re-integratie – Vakkundig aan het werk 2 (pdf) 244 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Anne Ballering (programmamanager) of Yara Noordewier (programmasecretaris). Voor technische vragen over neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website