U kunt subsidie aanvragen voor onderzoeksprojecten naar (vroege) detectie en behandeling van psychotrauma bij statushouders in Nederland met aandacht voor screening, effectiviteit van interventies en organisatie van de zorg en ondersteuning óf voor praktijkprojecten gericht op het versterken van de positie en de regie van statushouders en hun naasten.

Onderwerpen

  • ggz
  • vluchteling
  • jeugd
  • langdurige zorg
  • ouderen

Onderdeel van programma

Zorg voor vluchtelingen

Geplaatst op

23 augustus 2018

Deadline

18 oktober 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland (pdf) 399 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep is het verbeteren van de (psychotrauma) zorg en ondersteuning aan statushouders en het uitbreiden van de kennis over deze zorg. Hierbij is bijzondere aandacht voor de doelgroepen kinderen onder de 18 jaar en mensen met een (mogelijke) langdurige zorgbehoefte. De tweede doelstelling is het bundelen van de expertise zowel buiten als binnen ZonMw om de verbeteringen in de zorg en ondersteuning en de aanvullend ontwikkelde kennis optimaal te kunnen verspreiden en het gebruik ervan te bevorderen. Daarbij is het ontsluiten van beschikbare kennis en expertise voor lokaal gebruik, in het sociaal domein van gemeentes, een belangrijk speerpunt.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor:

  1. Onderzoeksprojecten naar gespecialiseerde (vroege) detectie en interventie / behandeling. Denk hierbij aan: screeningsinstrumenten, effectiviteit van interventies, organisatie van zorg en ondersteuning.
  2. Praktijkprojecten gericht op het versterken van de positie en de regie van statushouders. Het betreft implementatie en/of evaluatieonderzoek die gericht zijn op lokale activiteiten. Hierbij gaat het om projecten die direct voortkomen uit de behoeften van statushouders met psychosociale problemen en die oplossingen leveren voor de praktijk. De praktijkprojecten zijn specifiek en kortlopend en gericht op bijvoorbeeld informatieoverdracht, integrale zorg en ondersteuning in het sociale domein met daarbij in achtneming de veiligheidsaspecten voor statushouders.

Randvoorwaarden

Het project richt zich uitsluitend op vluchtelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel (Type III) verkregen op of na 1 januari 2013. In de projectgroep moet een aanwijsbare rol van vluchtelingen (vertegenwoordiging) bestaan.

Wie kan aanvragen?

Een projectgroep waarin bij voorkeur minimaal zijn vertegenwoordigd:

  • bij onderzoeksprojecten: een onderzoeksorganisatie en een zorg-/praktijkinstelling en bij voorkeur ook een onderwijsinstelling
  • bij praktijkprojecten: een gemeente en/of een aanbieder van zorg en ondersteuning en bij voorkeur ook een onderwijsinstelling
  • Eén partij fungeert als hoofdaanvrager.

Budget

Onderzoeksprojecten

Het beschikbare budget per aanvraag is maximaal € 250.000,-. De looptijd van de projecten is maximaal 2 jaar. Het streven is om 3 projecten te honoreren, waarvan tenminste 1 project is gericht op langdurige zorg en ondersteuning en tenminste 1 project is gericht op interventies bij vluchtelingenkinderen (tot 18 jaar).

Praktijkprojecten

Het beschikbare budget per aanvraag is maximaal € 50.000.- De looptijd van de projecten is maximaal 1 jaar. Het streven is om 8 projecten te honoreren, waarvan tenminste vier projecten gericht zijn op langdurige zorg en ondersteuning.

Aanvraag indienen

U kunt tot 18 oktober 2018, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland (pdf) 399 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tamara Adonis. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Tamara Adonis

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 50 99
E-mailadresggz@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website