Hogescholen (lectoraten), mbo-opleidingen (practoraten) of praktijkorganisaties in de wijkverpleging kunnen een projectidee indienen voor het (door)ontwikkelen van reflectiemethodieken die het handelen in de geest van kwaliteitsstandaarden in de dagelijkse praktijk bevorderen. Wijkverpleegkundigen en -verzorgenden worden in regionale proeftuinen in de gelegenheid gesteld te leren reflecteren.

Onderwerpen

  • Verpleegkundigen en verzorgenden
  • Richtlijn
  • Wijkverpleging
  • Proeftuinen
  • Reflectiemethodie

Onderdeel van programma

Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019 - 2022

Geplaatst op

9 oktober 2019

Deadline

3 december 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Projectideeën Programma Kwaliteitsstandaarden V&V: Proeftuinen Wijkverpleging (pdf) 504 KB

Doel subsidieoproep

Met deze subsidieoproep willen we het toepassen van kwaliteitsstandaarden bevorderen en reflecteren of verpleegkundigen en verzorgenden werken in de geest van de standaard. Reflectiemethoden ondersteunen verpleegkundigen en verzorgenden bij het bewust toepassen van kwaliteitsstandaarden. Daarom kunnen binnen deze subsidieoproep projectideeën worden ingediend voor het (door)ontwikkelen van reflectiemethodieken (zoals bijvoorbeeld intercollegiale toetsing, klinische lessen, scholingsmateriaal). In regionale proeftuinen worden wijkverpleegkundigen en -verzorgenden in de gelegenheid gesteld te leren reflecteren, als individu en als team, op het gebruik van één of meerdere V&VN kwaliteitstandaarden (ontwikkeld binnen het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden). Hierbij wordt aangesloten bij de dagelijkse zorgverlening in de wijkverpleging.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt een projectidee indienen voor het (door)ontwikkelen van reflectiemethodieken (zoals bijvoorbeeld intercollegiale toetsing, klinische lessen, scholingsmateriaal) die het handelen in de geest van kwaliteitsstandaarden in de dagelijkse praktijk bevorderen.

Om het leren te bevorderen, wordt gebruik gemaakt van actieonderzoek om een reflectiemethodiek verder te ontwikkelen. Opdat er verschillende reflectiemethodieken beschikbaar komen voor alle V&V, wordt gestreefd naar een spreiding van de projecten over reflectiemethodieken, de diverse beroepsgroepen (verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten) in de wijkverpleging, diverse patiënten-/cliëntengroepen en de in te voeren standaarden.

Randvoorwaarden

Deze subsidieoproep is niet bedoeld voor:

  • Het ontwikkelen van systematische implementatiemethoden.
  • Onderzoek naar het opvolgen van aanbevelingen door patiënten. Wel maakt het betrekken van patiëntpreferenties en patiëntomstandigheden onderdeel uit van de reflectiemethodiek.
  • Onderzoek naar het effect van de standaard op patiëntniveau.
  • Het toepassen of onderzoeken van invoerstrategieën of behaviour changes techniques gericht op de implementatie van de standaarden, zonder dat er sprake is van reflecteren op conceptueel gebruik.

Wie kan aanvragen?

Hogescholen (lectoraten), mbo-opleidingen (practoraten) of praktijkorganisaties in de wijkverpleging die aantoonbaar ervaring hebben met het methodisch begeleiden van professionals, bij voorkeur met leren reflecteren en actieonderzoek. Daarbij is ervaring met toepassing in de praktijk van V&V en kennis van de wijkverpleging een voorwaarde. Samenwerking in het project met een universiteit of wetenschappelijk onderzoeksinstituut is een pré.

Budget

Er is € 600.000,- beschikbaar voor 3 projecten. De beoogde maximale duur van de projecten is 36 maanden.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 3 december 2019, 14.00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Projectideeën Programma Kwaliteitsstandaarden V&V: Proeftuinen Wijkverpleging (pdf) 504 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Denise Temmink. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website