Om de behandeling en ziekteremming van COVID-19 te verbeteren en Nederland voor te bereiden op pandemieën veroorzaakt door nieuwe virale infectieziekten is (door)ontwikkeling van innovatieve sleuteltechnologieën noodzakelijk. Deze subsidieronde richt zich op de eerste fases van de innovatieketen en biedt ruimte voor nieuwe ideeën voor technologische oplossingen.

Onderwerpen

  • COVID-19 behandeling
  • Sleuteltechnologieën
  • Doorbraakprojecten
  • Humane modellen

Onderdeel van programma

COVID-19

Geplaatst op

2 mei 2022

Deadline

14 juni 2022,
10.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Preklinische technologie voor ontwikkeling COVID-19 therapie (pdf) 410 KB

Doel subsidieoproep

Binnen het COVID-19 programma is financiering gereserveerd voor de (door)ontwikkeling van innovatieve technologieën ter ondersteuning van therapieontwikkeling voor COVID-19. Deze (door)ontwikkeling van technologieën is nodig om snel te kunnen anticiperen op mogelijke nieuwe varianten van het coronavirus, een verandering in de ernst van het ziektebeeld COVID-19 en nieuwe inzichten in het COVID-19 ziekteproces. Daarnaast dragen deze technologieën bij aan het voorbereid zijn op nieuwe infectieziekten, door snel passende ontwikkelingen te kunnen aanjagen en vervolgens op te schalen.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidieoproep richt zich op de eerste fases van de innovatie keten en biedt ruimte voor nieuwe ideeën voor technologische oplossingen. De (door) te ontwikkelen technologie bevindt zich in de lagere “technology readiness levels” (TRL1, 2). In projecten die in aanmerking komen voor subsidie wordt een proof-of-concept ontwikkeld voor deze technologie (TRL3).

Randvoorwaarden

De aanvraag dient zich te richten op de toepassing van de toepassing van innovatieve technologieën die bijdragen aan therapieontwikkeling voor de behandeling van COVID-19. Hierbij komen alleen aanvragen in aanmerking voor financiering die zich richten op:

  • De ontwikkeling van innovatieve platforms, op basis van sleuteltechnologieën, die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van breed spectrum en specifieke therapeutica en profylactica.
  • De ontwikkeling van experimentele (biochemische en cellulaire) assay’s en in vitro modellen voor validatie en verdere ontwikkeling van nieuwe therapieën.

Buiten de scope van deze oproep valt de ontwikkeling van innovatieve platforms die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van vaccins.

Wie kan aanvragen?

De volgende organisaties kunnen aanspraak maken op subsidie:

  • Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht.
  • Nederlandse zorginstellingen.

(Overige) ondernemingen kunnen geen aanspraak maken op (een deel van) de subsidie, maar kunnen voor eigen rekening en risico deelnemen.

Budget

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt maximaal 1 miljoen euro. Het budget dient realistisch en goed onderbouwd te zijn. De maximale looptijd bedraagt 24 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 14 juni 2022, 10.00 uur uw projectidee indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Preklinische technologie voor ontwikkeling COVID-19 therapie (pdf) 410 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Veerle Bos. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website