Toptalenten gezocht: verpleegkundig specialisten en master opgeleide verpleegkundigen die naast hun klinisch werk, praktijkgericht onderzoek willen doen in de driehoek van wetenschap, praktijk en onderwijs. Deze ‘bruggenbouwers’ kunnen een persoonsgebonden subsidie aanvragen om een eigen onderzoekslijn op te zetten die deze 3 perspectieven met elkaar verbindt.

Onderwerpen

  • Talentontwikkeling
  • Verpleegkundig specialisten en klinisch werkende verplegingswetenschappers
  • Verpleegkundig onderzoek
  • Onderzoeksinfrastructuur
  • Zeggenschap

Onderdeel van programma

Verpleging en Verzorging

Geplaatst op

8 maart 2022

Deadline

10 mei 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Projectideeën persoonsgebonden subsidie: talentontwikkeling masteropgeleide verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (pdf) 239 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om talentontwikkeling te ondersteunen. Voor een goede wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig en verzorgend handelen, en het naar de praktijk en het onderwijs vertalen van onderzoeksresultaten, is een goed werkende onderzoeks- en kennisinfrastructuur nodig. De opbouw hiervan is in volle gang, maar heeft verdere ontwikkeling nodig. Met deze subsidieoproep willen we bijdragen aan de verduurzaming van de onderzoeks- en kennisinfrastructuur voor verpleging en verzorging met als resultaat een verdere professionalisering van deze beroepsgroepen. Uiteindelijk leidt de door de projecten op te leveren toepasbare kennis voor de praktijk tot een betere kwaliteit van de zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor het opzetten van een eigen onderzoekslijn die de perspectieven wetenschap, praktijk en onderwijs met elkaar verbindt. De projecten dragen bij aan de verduurzaming van de onderzoeks- en kennisinfrastructuur voor verpleging en verzorging met als resultaat een verdere professionalisering van deze beroepsgroepen. Uiteindelijk leidt de door de projecten opgeleverde toepasbare kennis voor de praktijk tot een betere kwaliteit van de zorg.

Randvoorwaarden

In de onderzoekslijn leidt gerichte kennisontwikkeling naast (wetenschappelijke) output tot kennisbenutting in de praktijk en de projecten dragen bij aan het vergroten van de professionele zeggenschap. Subsidieaanvragen worden ingediend door individuele aanvragers en niet door duo’s of (onderzoeks)groepen. Deze subsidie is persoonsgericht en betreft hiermee een persoonsgebonden budget. Het is niet toegestaan mede-aanvragers op te nemen in de subsidieaanvraag

Wie kan aanvragen?

Verpleegkundig specialisten en master opgeleide verpleegkundigen die werkzaam zijn in de klinische praktijk (dus niet in beleid of in een managementfunctie).

Budget

Voor deze subsidieronde is € 1 miljoen beschikbaar. Het beschikbare budget per project bedraagt maximaal € 200.000,-. De looptijd is maximaal 36 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 10 mei 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Projectideeën persoonsgebonden subsidie: talentontwikkeling masteropgeleide verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (pdf) 239 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Hettie Blonk (programmasecretaris) of Denise Temmink (programmanager). Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website