We zijn op zoek naar toptalenten! Gepromoveerde verpleegkundigen, die praktijkgericht onderzoek doen in de driehoek van wetenschap, praktijk en onderwijs, kunnen een persoonsgebonden subsidie aanvragen voor het opzetten van een eigen onderzoekslijn.

Onderwerpen

  • talentontwikkeling
  • verpleegkundig onderzoek
  • onderzoeksinfrastructuur

Onderdeel van programma

Programma Verpleging en Verzorging

Geplaatst op

3 augustus 2020

Deadline

27 oktober 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Projectideeën persoonsgebonden subsidie: talentontwikkeling gepromoveerde verpleegkundigen (pdf) 184 KB

Doel subsidieoproep

Voor een goede wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig en verzorgend handelen, en het naar de praktijk en het onderwijs vertalen van onderzoeksresultaten, is een goed werkende onderzoeks- en kennisinfrastructuur nodig. De opbouw hiervan is in volle gang, maar heeft verdere ontwikkeling nodig. Met deze subsidieoproep willen we bijdragen aan de verduurzaming van de onderzoeks- en kennisinfrastructuur voor verpleging en verzorging met als resultaat een verdere professionalisering van deze beroepsgroepen. Uiteindelijk leidt de door de projecten opgeleverde toepasbare kennis voor de praktijk tot een betere kwaliteit van de zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

Gepromoveerde verpleegkundigen, die praktijkgericht onderzoek doen in de driehoek van wetenschap, praktijk en onderwijs, kunnen een persoonsgebonden subsidie aanvragen. Met deze persoonsgebonden subsidie krijgen zij de kans een eigen onderzoekslijn op te zetten die de hierboven genoemde perspectieven met elkaar verbindt.

In de projectideefase wordt de samenwerking vastgelegd in een intentieverklaring. Bij honorering wordt de samenwerking tussen de deelnemende partijen bekrachtigd in een samenwerkings- of consortiumovereenkomst.

In de onderzoekslijn leidt gerichte kennisontwikkeling naast (wetenschappelijke) output tot kennisbenutting. De publicaties die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek dienen Open Access beschikbaar gesteld te worden.

Randvoorwaarden

Subsidieaanvragen worden ingediend door individuele aanvragers (en niet door duo’s of (onderzoeks)groepen). De subsidie is persoonsgericht en betreft daarmee een persoonsgebonden budget. Er mag niet tegelijkertijd al een andere subsidie voor een persoonsgebonden subsidievorm zijn aangevraagd.

Wie kan aanvragen?

De aanvrager heeft een verpleegkundige of verplegingswetenschappelijke achtergrond, is maximaal 7 jaar geleden gepromoveerd en heeft ervaring met het doen van verplegingswetenschappelijk onderzoek. De aanvrager is geen hoogleraar en er is nog geen sprake van een eigen onderzoeksgroep waar de aanvrager de coördinatie over heeft. Lectoren en practoren die aan de criteria voldoen, kunnen wel een subsidieaanvraag indienen.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 1.200.000,- beschikbaar. Het beschikbare budget per project bedraagt maximaal € 200.000,-. De looptijd is minimaal 3 en maximaal 4 jaar, afhankelijk van de arbeidstijd. Bovenop het totale subsidiebedrag moet een bedrag van minimaal 25% in kind/cash bijgedragen worden vanuit de samenwerkingspartners.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 27 oktober om 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Projectideeën persoonsgebonden subsidie: talentontwikkeling gepromoveerde verpleegkundigen (pdf) 184 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Dineke Abels of Hettie Blonk. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website