Universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en onderzoeksinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar effectieve interventies herstel- en nazorg voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19. Zij werken in het onderzoek samen met eerstelijnszorgorganisaties.

Onderwerpen

 • COVID-19
 • projectideeën
 • effectieve interventies
 • herstel- en nazorg voor aanhoudende klachten na COVID-19
 • long COVID

Onderdeel van programma

COVID-19 aanhoudende klachten en nazorg

Geplaatst op

13 oktober 2021

Deadline

9 november 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Projectideeën onderzoek interventies herstel- en nazorg voor aanhoudende klachten na COVID-19 (pdf) 293 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het genereren van dringend benodigde kennis over effectieve interventies herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19. Het gaat om:

 • Interventies waarbij sprake is van een interdisciplinaire en gecoördineerde behandelaanpak.
 • Interventies die aansluiten op de Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en Federatie Medisch Specialisten (FMS) Kennisagenda en/of vragen van COVID-19 patiënten(vertegenwoordigers) op het gebied van herstel- en nazorg voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19 (> 3 maanden na infectie).
 • Het evalueren en onderbouwen van de werkzaamheid (met relevante uitkomstmaten) van de inzet van de specifieke interventie.
 • Onderzoek waarbij COVID-19 patiënten actief betrokken worden.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor onderzoek naar interventies waarbij sprake is van een interdisciplinaire en gecoördineerde behandelaanpak, interventies die aansluiten op de NHG en FMS Kennisagenda en/of vragen van COVID-19 patiënten(vertegenwoordigers) op het gebied van herstel- en nazorg voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19, om evaluatie en onderbouwing van de werkzaamheid van de  interventie en om onderzoek waarbij COVID-19 patiënten actief betrokken worden.

Randvoorwaarden

Het projectvoorstel maakt duidelijk wat de toevoegde waarde is van dit Nederlandse onderzoek op bestaand internationaal onderzoek en het onderzoek moet binnen 3 maanden na honorering kunnen starten.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager voor deze subsidie moet verbonden zijn aan een van de volgende instellingen:

 • in Nederland gevestigde academische ziekenhuizen
 • Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
 • perifere ziekenhuizen en (geriatrische) revalidatie-instellingen
 • universiteiten
 • hogescholen
 • onderzoeksinstellingen

De hoofdaanvrager werkt in het onderzoek samen met eerstelijnsorganisaties. Organisaties die zowel een wettelijke taak uitoefenen als economische activiteiten  verrichten (in de zin van het EU staatssteunrecht), dienen te verklaren dat zij de te subsidiëren activiteiten verrichten in het kader van hun wettelijke taak.

Budget

In deze subsidieronde kan maximaal € 500.000,- worden aangevraagd. Bijdragen van derden is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling. De beoogde duur van de projecten is 18 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 9 november 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Projectideeën onderzoek interventies herstel- en nazorg voor aanhoudende klachten na COVID-19 (pdf) 293 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Esther Heideveld of Charlie Plane. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Esther Heideveld

Programmamanager

+31 70 515 03 13
covid19@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Charlie Plane

Programmasecretaris

+31 70 515 03 13
covid19@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website