U kunt subsidie aanvragen voor inhoudelijk goed en voor de huisartsenpraktijk relevant wetenschappelijk onderzoek. Het doel is om in betrekkelijk korte tijd een antwoord te geven op kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Het gaat in deze fase om een projectidee (vooraanmelding).

Onderwerpen

  • huisartsgeneeskunde
  • enkelvoudige vragen
  • eerstelijnsgeneeskunde
  • Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde

Onderdeel van programma

Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde

Geplaatst op

19 december 2019

Deadline

4 februari 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Projectideeën enkelvoudige onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde (pdf) 582 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om in betrekkelijk korte tijd een antwoord te geven op kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Bijvoorbeeld met een literatuurstudie, gebruik makend van bestaande data (zoals uit de NIVEL-zorgregistraties) of met een relatief eenvoudig onderzoeksdesign. ZonMw verwacht dat onderzoekers ook bijdragen aan de beschikbaarheid van de nieuwe kennis en de benodigde inspanning(en) daartoe leveren. De resultaten moeten ten goede komen aan huisartsen, andere eerstelijnshulpverleners en paramedische professionals en aan betere zorg voor patiënten in de huisartsenpraktijk.

Wat kan worden aangevraagd?

Onderzoek dat zich richt op de uitvoering van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Uitsluitend de beantwoording van (kennisvragen uit de) prioriteiten van de onderzoeksagenda komen in aanmerking voor financiering. Het onderzoek levert aantoonbaar nieuwe, relevante kennis en inzichten op die betrekking hebben op de eerstelijns- of transmurale zorg, waarbij tenminste de eerste lijn betrokken is. Praktiserende huisartsen zijn betrokken bij de opzet en uitvoering van het onderzoek en er is aandacht voor hun perspectief. Tevens maakt een praktiserend huisarts deel uit van de projectgroep. Daarnaast is aandacht voor hoe het beantwoorden van juist deze vraag op dit moment huisartsen helpt in hun praktijk.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Huisartsen en/of huisarts-onderzoekers, verbonden aan een afdeling Huisartsengeneeskunde van universiteiten (zoals bepaald in art 1.2 jo. 1.8, WHW) of verbonden aan een onderzoeksorganisatie kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Voor alle ZonMw-subsidieoproepen geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als dit leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun. Indien in de toekenningsfase blijkt dat subsidieverlening aan uw organisatie kwalificeert als staatssteun, dan zal dit nadere voorwaarden met zich meebrengen.

Budget

Voor deze subsidieronde is ongeveer € 1.000.000,- beschikbaar. Het aan te vragen bedrag is € 50.000,- tot maximaal € 250.000,- per subsidieaanvraag met een looptijd van de projecten van 12 maanden tot maximaal 48 maanden.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 4 februari 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Projectideeën enkelvoudige onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde (pdf) 582 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Thirza Ras of Shamala Kotte. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Thirza Ras

Programmamanager

+31 70 349 53 30
kphag@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Shamala Kotte

Programmasecretari

+31 70 349 53 30
kphag@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website