Huisartsen en/of (huisarts-)onderzoekers die verbonden zijn aan een afdeling Huisartsgeneeskunde van universiteiten en onderzoeksorganisaties met een uitgebreid trackrecord in huisartsgeneeskundig onderzoek kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Het gaat om complex onderzoek met forse methodologische uitdagingen.

Onderwerpen

  • huisartsgeneeskunde
  • complexe vragen
  • eerstelijnsgeneeskunde
  • Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde

Onderdeel van programma

Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde

Geplaatst op

1 september 2020

Deadline

10 november 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Projectideeën complexe onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde (pdf) 240 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het mogelijk maken een antwoord te vinden op complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde, die een onderzoek met forse methodologische uitdagingen met zich meebrengen.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt nieuwe kennis verkregen als antwoord op de geprioriteerde kennisvragen. ZonMw verwacht dat onderzoekers ook bijdragen aan de beschikbaarheid van de nieuwe kennis en de benodigde inspanning(en) daartoe leveren. De resultaten komen ten goede aan huisartsen, andere eerstelijnshulpverleners zoals bijvoorbeeld paramedische professionals en aan betere zorg voor patiënten in de huisartsenpraktijk.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor onderzoek naar complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Het gaat om vragen die een onderzoek met forse methodologische uitdagingen met zich meebrengen.

Het benodigde onderzoek kenmerkt zich door een groot aantal interacterende componenten in de interventie- en controlegroep, vergt (soms aanzienlijke) gedragsverandering bij aanbieders of patiënten, heeft een groter aantal groeps- of organisatieniveaus dat geadresseerd moet worden, heeft een fors aantal en variatie in uitkomstmaten en vergt een hoge mate van flexibiliteit of aanpassing bij ontwikkeling en/of uitvoering van de interventie.

Randvoorwaarden

In de subsidieaanvraag is expliciet aandacht voor het perspectief van praktiserende huisartsen: hoe helpt het beantwoorden van juist deze vraag op dit moment huisartsen in hun praktijk? Het onderzoek levert aantoonbaar nieuwe, relevante kennis en inzichten op die betrekking hebben op de eerstelijnszorg of transmurale zorg, waarbij tenminste de eerste lijn betrokken is.

Wie kan aanvragen?

Huisartsen en/of (huisarts-)onderzoekers die verbonden zijn aan een afdeling Huisartsgeneeskunde van universiteiten (zoals bepaald in art 1.2 jo. 1.8, WHW), of een onderzoeksorganisatie met een uitgebreid trackrecord in huisartsgeneeskundig onderzoek.

Praktiserende huisartsen zijn betrokken bij opzet en uitvoering van het project. Een praktiserend huisarts maakt ook deel uit van de projectgroep.

Budget

Voor deze subsidieronde is ongeveer € 2.000.000,- beschikbaar. Het aan te vragen bedrag is € 250.000,- tot maximaal € 800.000,- per subsidieaanvraag. De looptijd van de projecten is 36 tot maximaal 60 maanden. Inzet is om ongeveer 3-4 projecten te financieren.

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 10 november 2020 om 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet. Let op: De bijlage in ProjectNet is bedoeld voor Engelse titel + samenvatting van het project.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Projectideeën complexe onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde (pdf) 240 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Edwin Siebert/Shamala Kotte (programmasecretaris), of Thirza Ras (programmamanager). Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Thirza Ras

Programmamanager

+31 70 349 54 66
kphag@zonmw.nl
Dummyfoto van een man

Edwin Siebert

Programmasecretaris

+31 70 349 54 66
kphag@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Shamala Kotte

Programmasecretaris

+31 70 349 54 66
kphag@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website