Deze oproep is gericht op het uitvoeren een programmeringsstudie waarbij een ontwikkelagenda wordt opgesteld voor de ontwikkeling of herziening/uitbreiding van kwaliteitsstandaarden binnen de Geriatrische Revalidatiezorg en het Eerstelijnsverblijf. Op basis van deze ontwikkelagenda worden binnen het subsidieprogramma Beter Thuis onderwerpen geselecteerd voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

Onderwerpen

  • Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden
  • Geriatrische revalidatiezorg en Eerstelijnsverblijf
  • Programmeringsstudie kwaliteitsstandaarden
  • Ontwikkelagenda kwaliteitsstandaarden

Onderdeel van programma

Beter thuis

Geplaatst op

17 oktober 2019

Deadline

10 december 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep programmeringsstudie kwaliteitsstandaarden GRZ en ELV (pdf) 451 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep is het opstellen van een ontwikkelagenda ten behoeve van de ontwikkeling én herziening/uitbreiding van kwaliteitsstandaarden binnen de Geriatrische Revalidatiezorg en het Eerstelijnsverblijf. Deze ontwikkelagenda wordt opgesteld op basis van de behoefte in de praktijk en daarnaast vanuit een vastgestelde noodzaak of risico. Zowel de behoefte als het risico worden gebaseerd op basis van (literatuur)onderzoek, veldraadplegingen (bij relevante stakeholders, waaronder de zorgvragers, naasten, zorgprofessionals, managers, beroeps- en brancheverenigingen en zorgverzekeraars) en signalen uit het veld. Deze ontwikkelagenda moet een handvat bieden bij de selectie van nieuwe of te herziene kwaliteitsstandaarden binnen de GRZ en het ELV.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan een subsidieaanvraag gedaan worden voor een programmeringsstudie kwaliteitsstandaarden voor Geriatrische Revalidatiezorg en Eerstelijnsverblijf. De programmeringsstudie moet onder andere het volgende opleveren:

  • Overzicht van gebruikte kwaliteitsstandaarden die specifiek gelden binnen de GRZ en het ELV. Dit is inclusief een overzicht van kwaliteitsstandaarden die in aanmerking komen voor herziening of uitbreiding en de prioritering daarvan.
  • Overzicht van onderwerpen voor nieuw te ontwikkelen kwaliteitsstandaarden en de prioritering daarvan die specifiek spelen binnen de GRZ en het ELV.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager is een organisatie/instituut/samenwerkingsverband met ervaring en/of expertise met het uitvoeren van programmeringsstudies of vergelijkbare activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. De projectgroep bestaat daarnaast uit professionals met aantoonbare (onderzoeks)ervaring op het gebied van de GRZ en het ELV.

Budget

Voor deze subsidieoproep is €60.000,- beschikbaar. Binnen deze subsidieoproep is er ruimte om één aanvraag te honoreren.

Looptijd van het project

De maximale looptijd van het project is vijf maanden. De startdatum van het project is uiterlijk één maand na honorering.

Aanvraag indienen

U kunt tot 10 december, 2019, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Programmeringsstudie kwaliteitsstandaarden voor Geriatrische Revalidatiezorg en Eerstelijnsverblijf (pdf) 451 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Caroline Kruyt. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Caroline Kruyt

Programmamanager Beter Thuis

070 349 50 27
kruyt@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website