Het programma Translationeel onderzoek 2 heeft als doel de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens te versnellen, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten.

Onderwerpen

  • Translationeel Onderzoek
  • Laatste deel van preklinisch onderzoek en klinische fase I/II studie (of vergelijkbaar) - (nieuwe) geneesmiddelen, behandelingen, diagnostiek, medische hulpmiddelen en lichaamsmaterialen, die kunnen worden ingezet voor preventie en behandeling.
  • Binnen het programma zijn een aantal aandachtsgebieden benoemd: Personalised medicine, Ontwikkeling van ATMP’s (Advanced Therapy Medical Products) en Regeneratieve geneeskunde. Deze globale aanwijzing van aandachtsgebieden sluit evenwel de toewijzing van translationeel onderzoek op andere terreinen niet uit.
  • Consortia op het gebied van zeldzame aandoeningen worden aangemoedigd om in te dienen.

Onderdeel van programma

Programma Translationeel Onderzoek 2

Geplaatst op

1 juni 2018

Deadline

27 september 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Multidisciplinaire consortia 2018 (pdf) 197 KB

Doel subsidieoproep

Onderzoek wordt in toenemende mate in samenwerkingsverbanden en multidisciplinair verricht. Dit levert nieuwe inzichten en innovaties op die anders niet of minder snel tot stand zouden komen. De projecten dienen gericht te zijn op nieuwsgierigheid gedreven preklinisch en klinisch onderzoek naar innovatieve behandelingen, therapieën en technologieën ter behandeling van ziektes. Deze projecten zijn gericht op het uitwerken van een idee met ‘proof-of-concept’, naar een klinische ‘proof-of-concept’ studie. De projecten worden ingediend en uitgevoerd door multidisciplinaire consortia

Wat kan worden aangevraagd?

  • Looptijd projecten: maximaal 6 jaar;
  • Maximaal subsidiebudget € 1.500.000,- ;
  • preklinisch onderzoek en klinische fase I/II studie (of vergelijkbare fase).

Randvoorwaarden

Deze subsidie ronde richt zich op projecten in het laatste deel van preklinisch onderzoek en klinische fase I/II studie (of vergelijkbare fase). Projecten worden uitsluitend gefinancierd wanneer de uitvoering van de klinische fase (fase I/II of vergelijkbare studies) binnen de looptijd van het project is afgerond. Het is mogelijk om een aanvraag voor een alleen klinische fase I/II studie (of vergelijkbare studie) in te dienen. NB: de term ‘klinisch’ dient hierbij breed opgevat te worden en betreft zowel medisch, preventie als zorgonderzoek.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager dient afkomstig te zijn van een Nederlandse onderzoeksorganisatie. De aanvraag wordt ingediend door een multidisciplinair consortium (zie Randvoorwaarden). Het consortium moet bestaan uit minimaal drie (inter)nationale partners. Internationale partners kunnen deelnemen op eigen kosten. Elke persoon mag bij maximaal twee aanvragen betrokken zijn waarvan eenmaal als hoofdaanvrager. Een uitzondering op deze regel zijn projectleden met een ondersteunende rol zoals bijvoorbeeld statistici, ethici, hoofden van GMP faciliteiten en vergelijkbare rollen.

Budget

Het maximale budget van deze ronde bedraagt € 6.000.000,- . Het maximale budget dat per project aangevraagd kan worden is € 1.500.000,- voor een periode van maximaal zes jaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 27 september 2018 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Multidisciplinaire consortia 2018 (pdf) 197 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Janine Blom. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website