Het programma Translationeel onderzoek 2 heeft als doel de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens te versnellen, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten.

Onderwerpen

  • Translationeel Onderzoek
  • Klinische fase I/II studie (of vergelijkbaar)
  • (Nieuwe) geneesmiddelen, behandelingen, diagnostiek, medische hulpmiddelen en lichaamsmaterialen, die kunnen worden ingezet voor preventie en behandeling.
  • Inhoudelijke afbakening wordt bepaald door de deelnemende gezondheidsfondsen: Aidsfonds, Epilepsiefonds, Hartstichting, Hersenstichting, de Maag Lever Darm Stichting (MLDS), Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS), Reumafonds Nederland en de Stichting MS Research.

Onderdeel van programma

Programma Translationeel Onderzoek 2

Geplaatst op

1 juni 2018

Deadline

27 september 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Bench to Bedside 2018 (pdf) 428 KB

Doel subsidieoproep

Sinds 2013 werken de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF), Topsector LSH en ZonMw met succes samen bij de vormgeving en financiering van het Programma Translationeel Onderzoek. De samenwerking in deze ronde krijgt vorm middels een gezamenlijke beoordelingsprocedure uitgevoerd door ZonMw. De inzet van publieke middelen kan zo optimaal worden aangevuld met de beschikbare middelen vanuit de participerende gezondheidsfondsen. Deze oproep richt zich op onderzoek naar veiligheid en effectiviteit van nieuwe technologieën, behandelingen en medische producten, die in het laboratorium zijn ontwikkeld tot de eerste toepassing bij de patiënt (van “Bench to Bedside”). 

Wat kan worden aangevraagd?

  • Looptijd projecten: maximaal 4 jaar;
  • Minimaal subsidiebudget € 300.000,- (maximaal budget zie tabel 2; blz. 6 van subsidie oproep);
  • De start van de klinische fase (fase I/II of vergelijkbare studies) binnen zes maanden na start van het project.

Randvoorwaarden

Deze subsidie ronde richt zich op projecten in de laatste fase van translationeel onderzoek waarbij binnen zes maanden de klinische fase I/II (of vergelijkbaar) gestart moet worden. NB: de term ‘klinisch’ dient hierbij breed opgevat te worden en betreft zowel medisch, preventie als zorgonderzoek.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager dient afkomstig te zijn van een Nederlandse onderzoeksorganisatie. De projectgroep moet samengesteld zijn uit samenwerking tussen klinische en niet-klinisch onderzoekers. Deelnemende bedrijven kunnen geen subsidie ontvangen. De klinische studie moet worden uitgevoerd in (een) Nederlands(e) kennis- of zorginstelling(en). Elke persoon mag bij maximaal twee aanvragen betrokken zijn waarvan eenmaal als hoofdaanvrager. Een uitzondering op deze regel zijn projectleden met een ondersteunende rol zoals bijvoorbeeld statistici, ethici, hoofden van cel faciliteiten en vergelijkbare rollen.

Budget

Het totale budget van deze ronde is maximaal € 6.000.000,- waarvan de fondsen gezamenlijk € 3.000.000,- bijdragen. Het maximale budget van ZonMw voor deze ronde is € 3.000.000,-. Het maximale budget van Health~Holland voor deze ronde is € 2.000.000,-

Aanvraag indienen

U kunt tot 27 september 2018 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Bench to bedside 2018 (pdf) 428 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Janine Blom. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website