Regio’s kunnen een projectplan indienen om op gemeentelijk niveau meer zicht te krijgen op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid met extra zorg en ondersteuningsbehoefte. Als proeftuin wordt de eigen werkwijze doorontwikkeld en/of geëxperimenteerd met een nieuwe werkwijze.

Onderwerpen

  • verward gedrag
  • (psychisch) kwetsbare mensen
  • zicht op de doelgroep
  • proeftuin

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Geplaatst op

24 september 2020

Deadline

12 november 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep: Proeftuinen: zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid (pdf) 602 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om gemeenten de gelegenheid te bieden om een proeftuin op te zetten. Deze proeftuin richt zich op het beter zicht krijgen op de groep (psychisch) kwetsbare mensen die extra zorg- en ondersteuning behoeft. De eigen werkwijze en kennisbehoefte staat hierbij centraal. Zicht op de doelgroep wordt verkregen door het verzamelen, raadplegen en/of samenbrengen van indicatoren, gegevens en bronnen. Als proeftuin wordt de eigen werkwijze doorontwikkeld en/of geëxperimenteerd met een nieuw gekozen werkwijze om het zicht op de doelgroep te verbeteren. Meer zicht op de doelgroep op gemeentelijk niveau biedt handelingsperspectief en ondersteunt een individueel goedwerkende aanpak.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan subsidie aangevraagd worden voor personele en materiële kosten om een proeftuin in te richten voor beter zicht op de doelgroep.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

  • De hoofdaanvrager is een gemeente, een GGD of andere regionale entiteit die met mandaat van de gemeente handelt. Dit mandaat wordt beschreven in de aanvraag.

Budget

Voor de gerichte subsidieronde is € 50.000 beschikbaar per project. Er is budget voor 10 projecten. De beoogde maximale duur is 9 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 12 november 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep: Proeftuinen: zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid (pdf) 602 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Merel Keizer. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Merel Keizer

Programmamanager

+31 70 349 54 32
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website