Deze ronde richt zich op het bevorderen van de inzet van laagdrempelige en bewezen effectieve werkwijzen gericht op het verbeteren van de therapietrouw van thuiswonende patiënten. De nadruk ligt hierbij op relatief eenvoudige oplossingen ter ondersteuning van goed gebruik van geneesmiddelen, die eenvoudig implementeerbaar zijn.

Onderwerpen

 • Bevorderen van therapietrouw
 • Proeftuin; praktijksetting waarin verschillende partijen samenwerken
 • Bewezen therapietrouw-interventie(s)
 • Thuiswonende patiënten

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

14 november 2019

Deadline

14 januari 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep STIP Ronde - Proeftuinen Therapietrouw - PI (pdf) 747 KB

Doel subsidieoproep

In deze ronde willen we projecten honoreren die gericht zijn op het verbeteren van de therapietrouw bij thuiswonende patiënten. We denken aan bestaande multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in een wijk of beperkte regio (10-15 huisartspraktijken, enkele apotheken, thuiszorg en ziekenhuis) die een interventie, die zijn nut bewezen heeft, willen invoeren én willen onderzoeken hoe zo’n implementatie het beste uitgevoerd kan worden. ZonMw wil dat andere regio’s dergelijke initiatieven na afloop van het project sneller kunnen invoeren.

U wordt sterk aangeraden om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst op woensdag 4 december 2019 (16.30 - 19.00 uur) in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst wordt achtergrondinformatie gegeven over de vereisten voor deze subsidieronde, het proces en de inhoudelijke criteria voor de proeftuinen. In een interactieve workshop is ruimte om in kleine groepen de invulling van een potentiele proeftuin te bespreken met experts. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk 27 november 2019 via het aanmeldformulier.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt een projectidee indienen voor een proeftuin project:

 • Het project is gebaseerd op een praktijksetting waarin verschillende partijen gezamenlijk werken aan een innovatieve gezondheidsbevorderende oplossing.
 • Het project richt zich op relatief simpele interventies en oplossingen, ter ondersteuning van therapietrouw, die eenvoudig implementeerbaar zijn in de klinische praktijk.
 • Het moet gaan om therapietrouwbevordering bij thuiswonende patiënten, en in de eerstelijnszorg betrekkelijk frequent voorkomende problemen.
 • In het project staat het goed gebruik van geneesmiddelen centraal.

Deze ronde is niet bedoeld om nieuwe therapietrouw-interventies te ontwikkelen en/of onderzoeken.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Deze ronde richt zich op projecten waarbij patiëntenorganisaties, gezondheidscentra, apothekers, huisartsen, thuiszorg en/of ziekenhuizen betrokken zijn. Het gaat in deze ronde om al (bijna) bestaande samenwerkingsverbanden die een koploper positie kunnen innemen.

Budget

 • Per proeftuin is maximaal 200.000 euro beschikbaar, voor een looptijd van maximaal 2 jaar.
 • Cofinanciering – bijvoorbeeld van een ziektekostenverzekeraar – is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling.
 • Totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 800.000 euro.

 

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag tot 14 januari 2020, 14.00 uur indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep STIP Ronde - Proeftuinen Therapietrouw - PI (pdf) 747 KB

Aanvraag indienen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Inge Daemen. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de ZonMw-Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website