Het streven is om binnen het programma Richtlijnen JGZ 2019-2024 alle JGZ-richtlijnen in modules om te zetten. Ook is een aantal van de bestaande richtlijnen aan herziening toe. Hiertoe is een onderbouwd advies nodig voor de prioritering.

Onderwerpen

  • Prioriteringsstudie
  • Richtlijnen JGZ

Onderdeel van programma

Richtlijnen JGZ 2019-2024

Geplaatst op

17 juni 2021

Deadline

6 juli 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep prioriteringsstudie Richtlijnen JGZ 2021 (pdf) 182 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om een advies op te stellen voor de indeling van de huidige JGZ-richtlijnen in modules, aansluitend bij het advies ‘Modulaire vormgeving JGZ-richtlijnen’. Hierbij dienen ook generieke modules geïdentificeerd te worden. Het advies bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Totaaloverzicht van JGZ-richtlijnen in module
Een overzicht van modules dat inzicht biedt in de toekomstige indeling van de richtlijnen (waaronder groeperingen van modules en generieke modules).
2. Prioritering
Een prioritering van richtlijnen/modules die aan herziening toe zijn en van te ontwikkelen richtlijnen/modules inclusief advies voor een doelmatige aanpak.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor het opstellen van een prioriteringsadvies dat de basis zal vormen voor de verdere invulling van de herziening en ontwikkeling van (modulaire) richtlijnen binnen het ZonMw -programma ‘Richtlijnen JGZ 2019-2024’.

Randvoorwaarden

1. Totaaloverzicht van JGZ-richtlijnen in modules.
Het identificeren van de modules gebeurt zoveel mogelijk op basis van een inventarisatie van de uitgangsvragen van de richtlijnen en bij richtlijnen zonder uitgangsvragen op basis van afgebakende onderwerpen. Hierbij dient te worden aangesloten bij het rapport ‘Modulaire vormgeving JGZ-richtlijnen’.

2. Prioritering
Bij het bepalen van de prioritering dient zowel de behoefte van JGZ-professionals als de laatste beschikbare wetenschappelijke kennis op de volgende wijze te worden mee genomen.

a. Een veldraadpleging onder professionals in de JGZ
• Inventarisatie van beschikbare informatie over prioritering
• Veldraadpleging onder JGZ-professionals.

b. Een veldraadpleging van beschikbare wetenschappelijke kennis en inzichten
op basis van inzichten van experts zoals de leden van de Wetenschappelijke Advies Commissies (WAC) van de beroepsverenigingen (NCJ, AJN V&VN) en kennislacunes in JGZ-richtlijnen.

Wie kan aanvragen?

Het betreft een subsidieoproep op uitnodiging. Alleen partijen die hiervoor een uitnodiging ontvangen hebben, kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Budget

Het maximaal aan te vragen bedrag is € 50.000,-. De maximale looptijd van het project is 6 maanden. Er zal 1 project worden gehonoreerd.

Aanvraag indienen

U kunt tot 6 juli 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep prioriteringsstudie Richtlijnen JGZ 2021 (pdf) 182 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Matthea van Leeuwe of Marjan de Smit. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Matthea van Leeuwe

Programmamanager

+31 70 349 53 34
leeuwe@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Marjan de Smit

Programmasecretaris

+31 70 349 52 03
smit@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website