Deze oproep richt zich op kennisontwikkeling over de werkzame elementen van preventieve interventies waar de praktijk behoefte aan heeft.

Onderwerpen

 1. preventie van overgewicht jeugd en volwassenen
 2. terugdringen van problematisch alcoholgebruik
 3. rookvrije generatie

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 – 2022

Geplaatst op

21 december 2018

Deadline

12 maart 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Werkzame Elementen – Fase 1 (pdf) 141 KB

Doel subsidieoproep

Deze oproep richt zich op kennisontwikkeling over de werkzame elementen van preventieve interventies waar de praktijk behoefte aan heeft.

De verwachting is, mede gebaseerd op ervaringen die opgedaan zijn bij de consortia voor jeugd in het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector, dat meer generieke interventies ontworpen kunnen worden die met specifieke modules aangepast kunnen worden aan een domein of doelgroep. Deze aanpak is gekozen om onderzoek meer te bundelen en minder versnipperd te laten plaatsvinden en om de resultaten van onderzoek meer gebundeld te verspreiden en te implementeren.

Wat kan worden aangevraagd?

Het onderzoek naar werkzame elementen is opgedeeld in twee fases. Binnen deze subsidieronde (fase 1) kan subsidie aangevraagd worden voor de coördinatie van een onderzoekconsortium en het uitvoeren van een voorstudie op één van de onderstaande drie thema’s uit het Preventieakkoord (Download):

 • Preventie van overgewicht jeugd en volwassenen
 • Terugdringen van problematisch alcoholgebruik
 • Rookvrije generatie

Randvoorwaarden

 • Er dient in eerste instantie gebruik te worden gemaakt van informatie uit bestaande databanken zoals de databank van het RIVM Gezond Leven, zo nodig aangevuld met andere wetenschappelijke evidentie.
 • Het is bij deze subsidieoproep uitdrukkelijk niet de bedoeling om nieuwe interventies te ontwikkelen.
 • Het doel is een effectiviteitslag te maken op één van de drie inhoudelijke thema’s uit het Preventieakkoord: overgewicht, alcohol en roken.

Wie kan aanvragen?

Een consortium bestaat uit een samenwerkingsverband van experts en richt zich specifiek op één van de drie genoemde thema’s. Een consortium bestaat in ieder geval uit:

 1. één (en bij voorkeur meerdere) onderzoeksinstelling(en)
 2. minimaal twee praktijkinstellingen
 3. minimaal één partner met expertise voor de verspreiding en implementatie van de resultaten (denk aan kennisinstituten en beroepsverenigingen)

Hoofdaanvrager en trekker van het consortium is een onderzoeksinstelling met veel ervaring en expertise op één van de specifieke thema’s. Een intentieverklaring van samenwerkende organisaties is verplicht.

Budget

Voor deze subsidieoproep (fase 1) kan maximaal € 50.000,- aangevraagd worden voor het uitvoeren van de voorstudie en de coördinatie van het consortium. De looptijd bedraagt maximaal 3 maanden, met als uiterlijke einddatum 4 november 2019.

Fase 2

Voorjaar 2020 worden de consortia uitgenodigd een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen voor vervolgonderzoek naar de werkzame elementen op de verschillende thema’s (fase 2).

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 12 maart 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Werkzame Elementen – Fase 1 (pdf) 141 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Julia van Os (programmasecretaris), Veroni van Es (programma-assistent) of Janne van der Klok (programma-assistent). Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website