De subsidieoproep stimuleert dat praktijkrelevante kennis die is ontwikkeld binnen het ZonMw Preventieprogramma wordt benut en toegepast in de praktijk. Praktijkorganisaties kunnen samen met onderzoekers een aanvraag indienen. Een duidelijke focus op preventie en aansluiting op huidige ontwikkelingen op het gebied van preventie en publieke gezondheid, zijn een vereiste.

Onderwerpen

  • Praktijkrelevante kennis uit het Preventieprogramma
  • Aantoonbare meerwaarde ontwikkelde kennis
  • Implementatie
  • Samenwerking praktijk - onderzoek

Onderdeel van programma

Kennisbenutting en implementatie van Preventieprogramma 2019 - 2022

Geplaatst op

16 mei 2019

Deadline

24 september 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Preventieprogramma: Implementatie-Impulsen (pdf) 422 KB

Informatiebijeenkomst op 11 juni

Op 11 juni 2019 organiseren we een informatiebijeenkomst over de subsidieoproep. Voor meer informatie over deze bijeenkomst, zie de ZonMw-agenda

Doel subsidieoproep

De projecten binnen het ZonMw preventieprogramma hebben gezamenlijk veel kennis opgeleverd. ZonMw wil stimuleren dat deze kennis, voortkomend uit projectresultaten wordt gebruikt en geïmplementeerd in de praktijk. Veel van deze kennis spitst zich toe op concrete interventies, aanpakken of richtlijnen. Binnen deze subsidieronde ligt de nadruk op samenwerking tussen projecten uit het preventieprogramma en professionals uit de praktijk, om gezamenlijk een impuls te geven aan het gebruik of de implementatie van concrete kennis die voort is gekomen uit ZonMw preventieprojecten.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidieoproep staat open voor het indienen van een subsidieaanvraag voor een Implementatie-Impuls. Een Implementatie-Impuls is gericht op het implementeren van projectresultaten ontwikkeld binnen het preventieprogramma. De aantoonbare meerwaarde van een projectaanvraag voor de praktijk moet helder worden onderbouwd.

Onder implementeren wordt verstaan het toepasbaar maken van projectresultaten voor gebruik in de praktijk en het daadwerkelijke gebruik stimuleren. Aandacht wordt hierbij specifiek gegeven aan de borging en het mogelijk opschalen van de projectresultaten.  Samenwerking met relevante praktijkorganisaties is vereist.

Randvoorwaarden

De subsidieaanvraag zorgt voor benutting en/of implementatie en/of opschaling van resultaten van projecten uit het ZonMw Preventieprogramma. De aanvraag richt zich op actuele onderzoeksresultaten die aansluiten bij huidige ontwikkelingen op het gebied van preventie en publieke gezondheid.

Wie kan aanvragen?

Een aanvraag moet voortbouwen op een project uit het ZonMw Preventieprogramma.
De hoofdaanvrager is werkzaam bij een praktijkorganisatie die aan de slag wil met de concrete projectresultaten uit het preventieprogramma. Mede-aanvrager is werkzaam bij de organisatie van de (voormalig) hoofdaanvrager van het project uit het preventieprogramma.
Samenwerking met relevante andere (landelijke) partijen is een pré.

Budget

Er is in principe in totaal €300.000,- beschikbaar. Het aan te vragen budget per aanvraag is maximaal €50.000,-. Aanvragen die hebben voorzien in cofinanciering scoren hoger op relevantie in de beoordeling. Deze cofinanciering mag ook de inzet van uren betreffen. De looptijd van de projecten is maximaal 24 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 24 september 2019 om 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Preventieprogramma: Implementatie-Impulsen (pdf) 422 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Fleur Boulogne of Moniek Willemstein. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website