De doelstelling van deze oproep is onderzoek naar de effectiviteit van interventies voor thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende effectieve interventies beschikbaar zijn én waarvan de praktijk aangeeft daaraan behoefte te hebben.

Onderwerpen

 1. Onderzoek om interventies uit de RIVM-database naar een hoger niveau van effectiviteit te tillen.
 2. Onderzoek naar de effectiviteit van de integrale aanpak.
 3. Effectonderzoek naar interventies voor thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende erkende interventies zijn, maar waar wel behoefte aan is.

De thema’s roken, alcohol en overgewicht zijn uitgesloten onder a) en c) en kunnen alleen bij b) worden onderzocht. Voor deze drie thema’s is er ook de oproep Werkzame Elementen.

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 – 2022

Geplaatst op

21 december 2018

Deadline

12 maart 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Effectonderzoek kennislacunes (pdf) 124 KB

Doel subsidieoproep

Het ZonMw-Preventieprogramma 2019 t/m 2022 beoogt bij te dragen aan behoud en bevordering van gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijk participeren. Effectiviteitsonderzoek vormt één van de programmalijnen om deze opgave te bereiken.

De doelstelling van deze oproep is onderzoek naar de effectiviteit van interventies voor thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende effectieve interventies beschikbaar zijn én waarvan de praktijk aangeeft daaraan behoefte te hebben.

Wat kan worden aangevraagd?

 1. Onderzoek om interventies uit de RIVM-database naar een hoger niveau van effectiviteit te tillen. Alleen erkende interventies van minimaal het niveau ‘theoretisch goed onderbouwd’ uit de interventiedatabase van het RIVM Gezond Leven mogen worden onderzocht (Overzicht erkende interventies per thema en doelgroep (RIVM Gezond Leven, 2018)).
 2. Onderzoek naar de effectiviteit van de integrale aanpak. Integrale aanpak is omschreven als het in samenhang aanpakken van verschillende factoren die van invloed zijn op de gezondheid. Een integrale aanpak richt zich op het individu en de leefomgeving en vergt maatregelen op meerdere domeinen (zie het Social model of health, Dahlgren & Whitehead, 1991). Doorontwikkeling van bestaande aanpakken heeft de voorkeur.
 3. Effectonderzoek naar interventies voor thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende erkende interventies zijn, maar waar wel behoefte aan is. De thema’s en doelgroepen uit de analyse van het RIVM Gezond Leven hebben prioriteit (Overzicht witte vlekken thema’s en doelgroepen, RIVM Gezond Leven, 2018). Doorontwikkeling van bestaande interventies heeft de voorkeur.

De thema’s roken, alcohol en overgewicht zijn onder a) en c) uitgesloten.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Onderzoekers samen met professionals die de interventie in de praktijk uitvoeren kunnen indienen.
 • Een Nederlandse onderzoeksorganisatie dient hoofdaanvrager te zijn.
 • De (beoogd) interventie-eigenaar dient betrokken te zijn.
 • Betrokkenheid van de (beoogd) financier van de uitvoering interventie/aanpak is wenselijk.

Budget

 • Het budget per aanvraag is maximaal € 400.000 inclusief eventueel verschuldigde BTW en de looptijd is maximaal 48 maanden.
 • Het totale budget voor deze ronde is maximaal € 6 miljoen, als volgt verdeeld over de onderwerpen:
  • € 2.400.000 (± 6 projecten)
  • € 2.400.000 (± 6 projecten)
  • € 1.200.000 (± 3 projecten)

Cofinanciering in cash of in kind is een pré.

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 12 maart, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Effectonderzoek kennislacunes (pdf) 124 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Julia van Os (programmasecretaris), Veroni van Es (programma-assistent) of Janne van der Klok (programma-assistent). Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website