Op dit moment is er nog onvoldoende kennis beschikbaar omtrent het (al dan niet) aanbieden van preconceptionele dragerschapsscreening aan wensouderparen. Het doel van deze subsidieoproep is dan ook om deze vragen in onderzoeksverband te beantwoorden.

Onderwerpen

  • preconceptionele dragerschapsscreening
  • opbrengsten en gevolgen van dragerschap
  • (ethische) kaders
  • maatschappelijk draagvlak

Onderdeel van programma

Ethiek en Gezondheid 3

Geplaatst op

5 december 2019

Deadline

26 februari 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Oproep preconceptionele dragerschapsscreening (pdf) 397 KB

Doel subsidieoproep

Dit onderzoek richt zich op de opbrengsten en gevolgen van kennis over dragerschap en de (ethische) kaders van en het maatschappelijk draagvlak voor preconceptionele dragerschapsscreening.

Het antwoord op deze vraag wordt gevonden door een conceptueel ethisch, psychosociaal en empirisch onderzoek en een wetenschappelijke verkenning, waarbij het van belang is dat relevante veldpartijen worden betrokken.

Het eindproduct van het onderzoek is een rapportage voor de opdrachtgever over de bevindingen op onderstaande onderzoeksvragen. De rapportage moet aangrijpingspunten bieden voor het vormgeven van beleid over het (al dan niet) aanbieden van preconceptionele dragerschapsscreening aan wensouderparen.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze oproep is bestemd voor een conceptueel ethisch, psychosociaal en empirisch onderzoek en een wetenschappelijke verkenning naar preconceptionele dragerschapsscreening.

Randvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor honorering dient de aanvraag minimaal van goede kwaliteit en relevant te zijn.

Wie kan aanvragen?

Om het onderzoek goed uit te voeren en te komen tot een bruikbaar resultaat met voldoende draagvlak dient er samengewerkt worden met alle relevante (veld)partijen waaronder ook vertegenwoordiging vanuit patiënten(organisaties). Deze samenwerking moet al bij het schrijven van de aanvraag bestaan. Er dient een onderzoeksgroep ethiek betrokken te zijn die aantoonbaar voldoende kennis van ethiek en ethische theorieën en principes en ervaring heeft voor de uitvoering van een ethische analyse. Universiteiten en academische centra kunnen een aanvraag indienen. Zie de oproeptekst voor meer informatie.

Budget

Voor dit onderzoek is maximaal € 100.000,- beschikbaar. Er zal één aanvraag toegekend worden. Het onderzoek dient zodanig uitgevoerd te worden dat de eindproducten uiterlijk 3 mei 2021 beschikbaar zijn. De beoogde projectduur is daarmee maximaal 12 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 26 februari, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Oproep preconceptionele dragerschapsscreening (pdf) 397 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maartje Sander. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Maartje Sander

Programmamanager

+31 70 3495464
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website