Werkt u dagelijks in de langdurige zorg en ondersteuning en wilt u samen met een kennisorganisatie onderzoek doen naar een praktijkkwestie over de relatie tussen cliënt, naasten en/of mantelzorgers en de zorg- en ondersteuningsprofessionals?

Onderwerpen

 • Langdurige zorg en ondersteuning
 • Zeer kwetsbare mensen in de Wet Langdurige Zorg
 • Praktijkgericht onderzoek naar een praktijkkwestie
 • Versterken van de relatie tussen cliënten, naasten en/of mantelzorgers en zorgprofessionals en ondersteuningsprofessionals
 • Wisselwerking tussen theorie en praktijk
 • Verbetering van kwaliteit van zorg, ondersteuning en welbevinden van cliënten

 

 

 

Onderdeel van programma

Langdurige Zorg en Ondersteuning

Geplaatst op

11 mei 2020

Deadline

2 juli 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en professionals in de langdurige zorg en ondersteuning. (pdf) 517 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep heeft als doel om middels praktijkgericht onderzoek kennis te genereren over een praktijkkwestie in de langdurige zorg en ondersteuning, gericht op de relatie tussen cliënten, naasten en/of mantelzorgers en zorg- en ondersteuningsprofessionals.

Door te werken aan het versterken van het versterken van de relatie tussen cliënten, naasten en/of mantelzorgers en zorg- en ondersteuningsprofessionals levert het project een aantoonbare bijdrage aan de verbetering van kwaliteit van zorg, ondersteuning en het welbevinden van cliënten.

Let op! In de huidige situatie rondom het coronavirus (COVID-19) wordt er veel van u en andere partners gevraagd. Dat betekent dat u mogelijk meer tijd nodig heeft om uw werk goed te kunnen doen. Daarom verlengen we de doorlooptijd van ons subsidieproces.

Wat kan worden aangevraagd?

De te onderzoeken kwestie komt voort uit de dagelijkse zorg- en ondersteuningspraktijk binnen de kaders van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De praktijkkwestie gaat over de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en de zorg- en ondersteuningsprofessionals. Deze kwestie wordt in co-creatie met onderzoekers, cliënten, naasten en/of mantelzorgers en de zorg- en ondersteuningsprofessionals vertaald naar een passende onderzoeksvraag. Middels passend praktijkgericht onderzoek worden antwoorden gezocht op de onderzoeksvraag. Het praktijkgerichte onderzoek levert transfereerbare kennis op. De opgedane kennis wordt gedurende en/of na afloop van het project direct ingezet in de praktijk waar het onderzoek plaatsvindt.

De doelgroep betreft zorgbehoevenden die vallen onder of gebruik maken van de Wlz; zeer kwetsbare mensen die vanwege hun aandoening, beperking of handicap een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Deze subsidieronde vraagt om een samenwerking tussen praktijk en onderzoek. Aanvragers vormen daarom een projectgroep die moet bestaan uit:

 • (een) kennisorganisatie(s)*;
 • (een) praktijkorganisatie(s) **;
 • (een vertegenwoordiging van) cliënten
 • (een vertegenwoordiging van)  naasten en/of mantelzorgers;
 • zorg- en ondersteuningsprofessionals.

*In deze subsidieoproep wordt er onder ‘kennisorganisaties’ universiteiten, hogescholen en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs verstaan.
**In deze subsidieoproep wordt er onder ‘praktijkorganisaties’ aanbieders van Wlz zorg en ondersteuning verstaan. Dit kunnen zowel lokale als regionale zorginstellingen, zorgaanbieders van thuiszorg of respijtzorg zijn.

Looptijd projecten

De maximale looptijd van projecten is 36 maanden.
De projecten dienen uiterlijk 15 december 2020 van start te gaan.

Budget

Voor deze subsidieronde is totaal € 6.000.000,- beschikbaar, hiervan is:

 • €2.000.000,- beschikbaar voor projecten gericht op de Wlz extramuraal
 • €4.000.000,- beschikbaar voor projecten gericht op de Wlz intramuraal.

Per project kan maximaal €300.000,- worden aangevraagd.

Cofinanciering van minimaal 5%, in kind en/of in cash, is verplicht.

Let op! Deze subsidieronde bestaat uit twee fasen: een projectidee fase en een uitgewerkte subsidieaanvraag fase. De projectidee fase is momenteel verlopen. U kunt enkel een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen wanneer uw projectidee een positief advies tot uitwerken heeft ontvangen.

 

Aanvraag indienen

Deze subsidieronde bestaat uit twee fasen: een projectidee fase en een uitgewerkte subsidieaanvraag fase. U kunt uw aanvraag tot 2 juli 2020 - 14.00 uur via ProjectNet indienen.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en professionals in de langdurige zorg en ondersteuning. (pdf) 517 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marije van der kamp of Nienke van Doesburg via 070 349 54 72 of lzo@zonmw.nl. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Marije van der Kamp

Programmasecretaris Langdurige Zorg en Ondersteuning

+31 70 349 54 72
lzo@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Nienke van Doesburg

Programmamanager Langdurige Zorg en Ondersteuning

+31 70 349 54 72
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website