In deze subsidieronde kan subsidie worden aangevraagd voor praktijkgericht onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Bij praktijkgericht onderzoek gaat het om het ontwikkelen en toepassen van kennis, waarmee direct oplossingen geboden worden voor de praktijk. Een nauwe samenwerking tussen praktijk, cliënten en/of naasten en onderzoek is hierbij vereist.

Onderwerpen

  • geestelijke gezondheidszorg
  • praktijkgericht onderzoek
  • kennisbenutting
  • wachttijden
  • maatschappelijk en/of persoonlijk herstel

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma ggz

Geplaatst op

5 juli 2021

Deadline

14 september 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Praktijkgericht onderzoek in de ggz (pdf) 319 KB

Doel subsidieoproep

Binnen deze subsidieronde is ruimte voor onderzoek dat direct voortkomt uit vragen vanuit de ggz-praktijk en die oplossingen leveren voor de praktijk. Het is niet de bedoeling om theorieën te ontwikkelen, te onderbouwen of uit te werken. Het te bestuderen onderwerp moet aansluiten bij zaken waar mensen in de praktijk van de ggz tegenaan lopen en direct toepasbare oplossingen bieden.
Subsidieaanvragen moeten zich richten op één van de volgende thema’s:

  • wachttijden in de ggz
  • maatschappelijk en/of persoonlijk herstel van mensen met psychische problemen

Wat kan worden aangevraagd?

In totaal is voor deze subsidieronde € 3 miljoen beschikbaar. De looptijd van het onderzoek is maximaal 2 jaar. Zowel de looptijd als het aan te vragen budget dient realistisch te worden onderbouwd.

Voor ieder thema is apart budget gereserveerd:
Wachttijden in de ggz beschikbaar budget € 1.500.000,-
Maatschappelijk en/of persoonlijk herstel beschikbaar budget € 1.500.000,-

Let op: dit budget is opgehoogd ten opzichte van het moment van eerste publicatie van de oproep. Vanuit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag is € 1 miljoen aanvullend budget beschikbaar gesteld voor deze subsidieronde.

In beide thema’s is het richtbudget dat per subsidieaanvraag kan worden aangevraagd € 150.000,-, met een maximum van € 200.000,-. Een budget van € 200.000,- is mogelijk, mits goed onderbouwd.

Randvoorwaarden

Voor deze subsidieronde dient het onderzoek aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Aansluiting bij het veld
Het onderzoek moet gericht zijn op het ontwikkelen en benutten van kennis om duurzame oplossingen te bieden voor actuele ggz vraagstukken en relevant zijn voor praktijk en cliënten. Er dient een duidelijke aansluiting te zijn bij het (praktijk)veld.

Thema 1: wachttijden in de ggz
De Landelijke Stuurgroep Wachttijden GGZ heeft een actieplan opgezet om de wachttijden in de ggz terug te dringen. Er zijn 14 acties opgesteld, verdeeld over 6 speerpunten. Praktijkgericht onderzoek naar wachttijden in de ggz dient ondersteuning te bieden en aan te sluiten bij dit actieplan.

Thema 2: Maatschappelijk en/of persoonlijk herstel
Het onderzoek dient aan te sluiten bij één of meer onderzoeksvragen die zijn opgenomen in een van de onderzoeksagenda’s van de NVvP, MIND, P3NL of bij één van de aanbevelingen uit de Zinnige Zorg verbetersignalementen PTSS of Psychose.

Aanvraag indienen

Vooraanmelding subsidieaanvraag

U kunt alleen een subsidieaanvraag indienen als u vóór 2 augustus 2021 een vooraanmelding heeft gedaan. Aanvragen die 2 augustus niet zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen. U kunt via dit formulier uw vooraanmelding doen.
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online indiensysteem van ZonMw (Mijn ZonMw). Sluitingsdatum voor het indienen is 14 september 2021, om 14.00 uur

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Praktijkgericht onderzoek in de ggz (pdf) 265 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tamara Adonis of Marloes van der Maas. Voor technische vragen over Mijn ZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Tamara Adonis of Marloes van der Maas

Programmamanagers Onderzoeksprogramma ggz

+31 70 349 52 79
ggz@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website