Het klimaat verandert, ook in Nederland. De gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, temperatuurveranderingen, droogte en waterbeschikbaarheid, hebben grote impact op de volksgezondheid. Daarnaast kunnen klimaatmitigatie en neveneffecten van klimaatadaptatie maatregelen invloed hebben op de gezondheid, zoals bijvoorbeeld klimaatvriendelijke maatregelen in de zorg via duurzame zorg.

Onderwerpen

Deze oproep focust op 3 thema’s geselecteerd uit de kennisagenda Klimaat en gezondheid:

  • Temperatuur gerelateerde gezondheidseffecten
  • Allergieën
  • Duurzame zorg

Onderdeel van programma

Klimaat en Gezondheid

Geplaatst op

12 november 2020

Deadline

14 januari 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep pilotonderzoek Klimaat en Gezondheid (pdf) 738 KB

Doel subsidieoproep

Deze eerste ZonMw oproep op het onderwerp klimaat en gezondheid heeft tot doel: Het ontwikkelen van kennis over klimaat en gezondheid, die niet alleen is gericht op risicoanalyse, maar ook op handelingsperspectief in de Nederlandse context. Daarmee wordt bijgedragen aan antwoorden op de vraag: welke aanpassingen zijn mogelijk om negatieve gezondheidseffecten van klimaatverandering te beperken (adaptatie), en/of hoe kunnen we de duurzaamheid in de zorg vergroten (mitigatie en adaptatie). Met dit pilotonderzoek wordt een basis gelegd voor multidisciplinaire samenwerking en verder onderzoek.

Wat kan worden aangevraagd?

Aanvragen moeten aan het doel bijdragen. Samenwerking met partijen buiten de gezondheidszorg, die betrokken zijn bij klimaatmaatregelen, is verplicht. Dit is een opmaat/verkenning voor een langdurig samenwerkingsverband (netwerk) tussen onderzoeksgroepen en relevante stakeholders die elkaar mogelijk niet van nature opzoeken. Elk onderzoeksvoorstel moet op minstens één van deze thema’s gericht zijn en bevat een kwantitatief of kwalitatief fundamenteel onderzoek voor de eerste 2 jaar (pilot).

Randvoorwaarden

Onderzoeksvoorstellen moeten zich richten op kennisvragen in de Nederlandse context zoals genoemd in de kennisagenda klimaat en gezondheid en/of de ambities in de green deal duurzame zorg.

Wie kan aanvragen?

Samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal 3 verschillende partijen, waarvan ten minste:

Hoofdaanvragers mogen maximaal 1 voorstel indienen, en aanvragers mogen slechts bij 1 voorstel betrokken zijn.

Budget

Voor deze oproep is maximaal €735.000 beschikbaar. Per project kan maximaal €245.000 aangevraagd worden. Projecten duren maximaal 2 jaar. Bij voorkeur financiert ZonMw één project per thema, tenzij er op 1 onderwerp geen geschikte voorstellen zijn. Van de subsidie dient minimaal 60% ten goede te komen aan onderzoeksinstellingen.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 14 januari 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep pilotonderzoek Klimaat en Gezondheid (pdf) 738 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Frank Pierik. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Frank Pierik

Senior programmamanager

+31 70 349 54 77
klimaat@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website