Om de onderzoeksopzet van onderzoek in de langdurige zorg en ondersteuning te verbeteren heeft ZonMw de aanpak ‘Cirkelen Rond Je Onderzoek’ (Andriessen & Ganzevles, 2019) laten ontwikkelen. In de Pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek Fase I wordt deze aanpak uitgevoerd in de praktijk.

Onderwerpen

  • Onderzoeksvoorstel schrijven dat aansluit op een praktijkkwestie
  • Duurzaam samenwerkingsverband ontwikkelen
  • Zingeving cliënten in de Langdurige Zorg en Ondersteuning
  • Versterken van de relatie tussen cliënten, naasten en/of mantelzorgers en zorgprofessionals en ondersteuningsprofessionals

Onderdeel van programma

Langdurige Zorg en Ondersteuning

Geplaatst op

6 augustus 2020

Deadline

17 september 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek Fase I (pdf) 211 KB

Doel subsidieoproep

Nieuw te vormen of bestaande samenwerkingsverbanden werken in de pilot onder begeleiding van de Hogeschool Utrecht met de aanpak Cirkelen Rond Je Onderzoek (CRJO) aan een onderzoeksvoorstel. De pilot heeft als doel een gedragen onderzoeksopzet te ontwikkelen in aansluiting op praktijkkwestie en tevens een duurzaam samenwerkingsverband te bouwen. Het proces en de resultaten van Cirkelen Rond Je Onderzoek worden binnen de pilot geëvalueerd.

Na deze pilot (fase I) vindt er een Go/No Go besluit plaats ten aanzien van de uitvoering van de onderzoeksvoorstellen in een eventuele fase II.

Wat kan worden aangevraagd?

Een subsidieaanvraag voor deze pilot bestaat uit een korte beschrijving van de vermoedelijke praktijkkwestie waarvoor in het te ontwikkelen onderzoek een oplossing gezocht gaat worden en een motivatie waarom u zou willen deelnemen aan de pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek.
Het te ontwikkelen onderzoek heeft betrekking op één van de volgende aandachtsgebieden:

  • Zingeving cliënten langdurige zorg en ondersteuning
  • De relatie tussen cliënt, naasten en/of mantelzorgers en professionals in langdurige zorg en ondersteuning

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een aanvraag voor deelname aan fase I van de pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek kan alleen ingediend worden door een samenwerkingsverband bestaande uit onderzoekers van een kennisorganisatie (Universiteit en/of HBO en/of MBO), minimaal één praktijkorganisatie (een organisatie die Wlz-zorg en/of ondersteuning verleend) en (een vertegenwoordiging van) cliënten, en/of naasten en/of mantelzorgers. Het samenwerkingsverband wordt bevestigd in een intentieverklaring.

Looptijd projecten

  • De maximale looptijd van het project in fase I is 40 weken, de startdatum is 18 januari 2021.
  • De maximale looptijd van het project in fase II is 24 maanden, de startdatum is uiterlijk 17 januari 2022.

Budget

In Fase I kunnen maximaal vijf aanvragen tot deelname worden gehonoreerd. Per aanvraag is €42.000, beschikbaar (inclusief de kosten voor begeleiding door de Hogeschool Utrecht). Cofinanciering is in fase I niet vereist.

Aanvraag indienen

U kunt tot 17 september 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek Fase I (pdf) 211 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Liset de Reus of Désirée te Marvelde via 070 349 54 72 of LZO@zonmw.nl. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Liset de Reus

Programmamanager

+31 70 349 54 72
lzo@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Désirée te Marvelde

Senior programmamanager

+31 70 349 54 72
lzo@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website