De ronde 2017 is bedoeld voor subsidieaanvragen die gericht zijn op de prioriteiten 2017 en 2018 voor het programma Palliantie. U kunt alleen een subsidieaanvraag indienen via ProjectNet indien uw projectidee in de ronde 2017 een positief advies tot uitwerken heeft gekregen.

Onderwerpen

De ronde 2017 is bedoeld voor subsidieaanvragen die gericht zijn op de prioriteiten 2017 en 2018 voor het programma Palliantie. Meer dan zorg.

Onderdeel van programma

Palliantie. Meer dan zorg

Geplaatst op

29 juni 2017

Deadline

13 september 2017,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieaanvraag Palliantie. Meer dan zorg, ronde 2017 (pdf) 300 KB

Doel subsidieoproep

De ronde 2017 is bedoeld voor subsidieaanvragen die:

  • zich richten op één van de genoemde prioriteiten 2017 en 2018.
  • aansluiten bij de behoeften van de patiënt en zijn naasten.
  • aanvullend zijn op reeds bestaande (inter)nationale kennis en een duidelijke meerwaarde heeft op hetgeen al bekend is.
  • aansluiten bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Deze verschijnt in de zomer van 2017.
  • een hoge kans hebben op implementatie van projectresultaten in de praktijk.

Wat kan worden aangevraagd?

De prioriteiten 2017/2018 van het programma Palliantie. Meer dan zorg zijn leidend.

De subsidieaanvragen hebben betrekking op de volgende 4 thema’s:

  1. Patiëntenparticipatie en ondersteuning
  2. Bewustwording en cultuur
  3. Zorginnovaties en kwaliteit
  4. Organisatie en continuïteit van zorg

Daarnaast is er ruimte voor inhoudelijke doorontwikkeling van goede voorbeelden.

Randvoorwaarden

Een subsidieaanvraag wordt ontwikkeld en ingediend in nauwe samenwerking met partijen uit onderzoek, onderwijs en praktijk en met vertegenwoordigers van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten.  Ondernemingen (met uitzondering van zorginstellingen) kunnen geen hoofdaanvrager zijn.

ZonMw vind het wenselijk dat u afstemming zoekt met het consortium palliatieve zorg in de betreffende regio(‘s).

Per project kunt u een bedrag van maximaal € 400.000,- aanvragen;
Er is een verplichte cofinanciering van minimaal 15% van de totale kosten van uw project. ZonMw financiert van de totale kosten van uw project maximaal 85% tot een limiet van € 400.000 aan ZonMw-subsidie.
In totaal is er voor deze oproep een bedrag van € 5 miljoen euro beschikbaar.

Het project heeft een looptijd van maximaal 36 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot woensdag 13 september 2017, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieaanvraag Palliantie. Meer dan zorg, ronde 2017 (pdf) 300 KB

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de secretaresse van het programma Palliantie: 070 349 53 94. Zij verbindt u door naar één van de programmasecretarissen of -assistenten. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de ZonMw Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Servicedesk

ProjectNet servicedesk

Telefoonnummer+31 70 349 51 78
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website