De ronde 2017 van het programma Palliantie. Meer dan zorg richt zich op projectideeën die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten.

Onderwerpen

Voor de ronde 2017 zijn we op zoek naar projectideeën die gericht zijn op de prioriteiten 2017 en 2018 voor de palliatieve zorg.

Onderdeel van programma

Palliantie. Meer dan zorg

Geplaatst op

1 maart 2017

Deadline

9 mei 2017,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Palliantie. Meer dan zorg, ronde 2017 (pdf) 300 KB

Doel subsidieoproep

 • Uw projectidee richt zich op één van de genoemde prioriteiten 2017 en 2018
 • De resultaten uit uw project sluiten aan bij de behoefte van de patiënt en zijn naasten.
 • Uw project is aanvullend op reeds bestaande (inter)nationale kennis en heeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte van lopende projecten.
 • Implementatie van projectresultaten is een zwaarwegend criterium in het programma Palliantie.
 • In de zomer 2017 verwachten we het Kwaliteitskader palliatieve zorg. U dient bij de uitgewerkte subsidieaanvraag aan te sluiten bij dit kader.

Wat kan worden aangevraagd?

Projectideeën hebben betrekking op de volgende 4 thema’s:

 1. Patiëntenparticipatie en ondersteuning
 2. Bewustwording en cultuur
 3. Zorginnovaties en kwaliteit
 4. Organisatie en continuïteit van zorg

Daarnaast is er ruimte voor inhoudelijke doorontwikkeling van goede voorbeelden.

De prioriteiten 2017/2018 van het programma Palliantie. Meer dan zorg zijn leidend.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een projectidee wordt ingediend in nauwe samenwerking met partijen uit onderzoek, onderwijs en praktijk en met vertegenwoordigers van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten.

Indien u overweegt een projectidee in te dienen, vindt ZonMw het wenselijk dat u afstemming zoekt met het consortium palliatieve zorg in de betreffende regio.

Budget

 • Per project kunt u een bedrag van maximaal € 400.000,- aanvragen;
 • Er is een verplichte cofinanciering van minimaal 15% van uw begroting.
 • In totaal is er voor deze oproep een bedrag van € 5 miljoen euro beschikbaar.

Het project heeft een looptijd van maximaal 36 maanden. 

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 9 mei 2017, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Palliantie. Meer dan zorg, ronde 2017 (pdf) 300 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de secretaresse van het programma Palliantie: +31 70 349 53 94. Zij verbindt u door naar één van de programmasecretarissen of -assistenten. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de ZonMw servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Corna van Tol, Viviënne Lahaut en Gabrielle Zwinkels

Programmasecretarissen

+31 70 349 53 94
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website