Ongeveer 1,5% van de gezinnen in Nederland loopt hardnekkig vast in meerdere en belangrijke leefgebieden, zoals veiligheid, schulden, werk, inkomen, wonen, middelengebruik, gezondheid en onderwijs. Recent is een onderzoek gestart dat onderzoek gaat doen naar een effectieve maatwerk-aanpak op deze multiprobleemgezinnen in 6 gemeenten.

Onderwerpen

  • Oproep voor gemeenten
  • Onderzoek maatwerkaanpak multiprobleemgezinnen
  • Verbinden zorgdomein, sociaal domein en het veiligheidsdomein

Onderdeel van programma

Effectief werken in de jeugdsector

Geplaatst op

13 mei 2019

Deadline

18 juni 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Oproep voor gemeenten om deel te nemen aan onderzoek naar een effectieve maatwerk-aanpak voor ‘multiprobleemgezinnen’ (pdf) 93 KB

Doel subsidieoproep

Deze oproep is gericht op het selecteren van de 6 gemeenten die meedoen aan een onderzoek naar een effectieve maatwerk-aanpak voor multiprobleemgezinnen. In een maatwerk-aanpak worden zorgdomein, sociaal domein en het veiligheidsdomein met elkaar verbonden. De 6 gemeenten zetten rond 20 van hun meest complexe multiprobleemgezinnen een aanpak op die vernieuwing en innovatie omarmt. Het actieonderzoek helpt de steden de aanpak (door) te ontwikkelen door tijdens de aanpak te monitoren en te leren. De gemeenten werken actief aan het onderzoek mee.

Wat kan worden aangevraagd?

De gemeenten werven 20 gezinnen die deelnemen aan het onderzoek. De subsidie moet gebruikt worden voor het uitvoeren van vernieuwende maatwerk-aanpakken. Het bedrag dient volledig besteed te worden aan de hulp, ondersteuning en aanpak van 20 casussen van multiprobleemgezinnen aan de hand van een maatwerk-aanpak.
De verwachting is dat het budget wordt ingezet voor de aanpak omdat deze reguliere kosten en afspraken zal overstijgen. Dat betekent dat gemeenten daarnaast zelf zullen moeten investeren in deelname aan het onderzoek zoals deelname aan de leersessies, coaching sessies en dataverzameling.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Gemeenten die actief bezig zijn met het (door)ontwikkelen van hun domein overstijgende aanpak voor multiprobleemgezinnen en mee willen doen aan het onderzoek, kunnen een aanvraag indienen. Gemeenten worden ondersteund maar leveren ook een actieve bijdrage aan het onderzoek. Gemeenten hebben een duidelijke visie op een maatwerkaanpak voor multiprobleemgezinnen en is gemotiveerd om aan het onderzoek mee te doen.

Budget

In totaal is er € 420.000 beschikbaar voor deze subsidieronde. Per gemeente is een maximaal bedrag van € 70.000,- beschikbaar.
De verwachting is dat het budget wordt ingezet voor de aanpak omdat deze reguliere kosten en afspraken zal overstijgen. Dat betekent dat gemeenten daarnaast zelf zullen moeten investeren in deelname aan het onderzoek zoals deelname aan de leersessies, coaching sessies en dataverzameling. Er is dus cofinanciering vanuit de gemeente (financieel, dan wel in mensen en/of middelen).
Looptijd van de experimenten zijn 1 jaar en startdatum is 1 november 2019.

Aanvraag indienen

U kunt tot 18 juni 2019, 14.00uur uw aanvraag indienen via ProjectNet. Als u voornemens bent een aanvraag in te dienen, maakt u dit uiterlijk 4 juni 2019 kenbaar in een mail naar effectiefjeugd@zonmw.nl

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Oproep voor gemeenten om deel te nemen aan onderzoek naar een effectieve maatwerk-aanpak voor ‘multiprobleemgezinnen’ (pdf) 93 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jojanneke Hillmann. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website