De oproep Palliantie ronde 2018/2019 onderzoek is bedoeld om bestaande interventies in de palliatieve zorg verder te onderbouwen, door te ontwikkelen en te implementeren in de praktijk. Deze oproep is gerelateerd aan de hierop navolgende oproep Palliantie ronde 2019 praktijk, waarin de Netwerken Palliatieve Zorg en hun samenwerkingspartners deze interventies kunnen implementeren.

Onderwerpen

 • Bestaande interventies in de palliatieve zorg
 • Essenties Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
 • Prioriteiten van mensen in de laatste levensfase en hun naasten
 • Bewijskracht
 • Implementatie

Onderdeel van programma

Palliantie. Meer dan zorg

Geplaatst op

22 november 2018

Deadline

12 februari 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieaanvraag Palliantie. Meer dan zorg, Ronde 2018/2019 Onderzoek (pdf) 653 KB

Doel subsidieoproep

ZonMw wil binnen het programma Palliantie. Meer dan zorg ruimte bieden aan bestaande interventies die, om onderdeel te worden van de reguliere zorg, doorontwikkeling nodig hebben.

De oproep Palliantie ronde 2018/2019 onderzoek is bedoeld voor onderzoeksvoorstellen die verder bouwen aan de bewijskracht en de implementeerbaarheid van bestaande interventies in de palliatieve zorg. Afhankelijk van de stand van zaken met betrekking tot de interventie kan het onderzoek zich richten op het verhogen van de bewijskracht en/of op het gebied van de implementeerbaarheid. De behoeften uit de praktijk zijn leidend voor het onderzoeksvoorstel.

Wat kan worden aangevraagd?

Het totale beschikbare budget van deze subsidieronde is € 4 miljoen. Het maximaal aan te vragen bedrag per project is € 400.000,- .

Randvoorwaarden

Voor deze oproep komt onderzoek in aanmerking dat aan de volgende randvoorwaarden voldoet:

Bestaande interventie

Het gaat in deze oproep om bestaande interventies in de palliatieve zorg die verdere doorontwikkeling nodig hebben op het gebied van bewijskracht en/of implementeerbaarheid. De interventies moeten al toegepast zijn in de praktijk, waarbij kennis is opgedaan over de bewijskracht en/of de implementeerbaarheid. Deze kennis blijkt uit (voor)onderzoek.

Kwaliteitskader palliatieve zorg

De te onderzoeken interventie heeft betrekking op één of meerdere van de zeven genoemde essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Prioriteiten in de laatste levensfase

De te onderzoeken interventie sluit aan op wat mensen in de laatste levensfase en hun naasten aangeven het allerbelangrijkst te vinden. Uitsluiting onderwerpen De volgende onderwerpen zijn uitgesloten van de oproep:

 • Onderwijsprojecten die overlap hebben met het lopende Palliantie-project Onderwijs en Opleiden Palliatieve Zorg (O2PZ)
 • Advance Care Planning / Proactieve zorgplanning
 • Transmurale zorg
 • Geestelijke verzorging in de eerste lijn
 • Geneesmiddelen

Wie kan aanvragen?

 • Een onderzoeksorganisatie (zie definitie onderzoeksorganisatie) kan een aanvraag voor deze oproep indienen.
 • Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de project- en samenwerkingspartners (= partijen betrokken bij het onderzoek) leiden of kunnen leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun.

Het project heeft een looptijd van maximaal 36 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag indienen tot uiterlijk dinsdag 12 februari 2019, 14.00 uur via ProjectNet.

Om het beoordelingsproces goed voor te kunnen bereiden, vragen wij u om ons te laten weten of u van plan bent om een subsidieaanvraag in te dienen voor deze oproep. U doet dit door uiterlijk 20 december 2018 de interessepeiling in te vullen.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieaanvraag Palliantie. Meer dan zorg, Ronde 2018/2019 Onderzoek (pdf) 666 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma Palliantie: 070 349 53 60. Zij verbindt u door naar één van de programmasecretarissen of -assistenten. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de ZonMw servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website