De netwerksubsidie Voor elkaar! biedt een impuls om samenwerkingen tot stand te brengen. Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) beperking, psychische ziekte of naasten kunnen hier een beroep op doen.

Onderwerpen

  • Netwerken
  • Samenwerking
  • Regionaal
  • Patiënten en gehandicaptenorganisaties
  • Belangenorganisaties

Onderdeel van programma

Voor elkaar!

Geplaatst op

5 juni 2019

Deadline

18 juli 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Oproep netwerksubsidies (pdf) 385 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om een impuls te geven aan samenwerking.
Specifiek samenwerking tussen patiënten- en gehandicapten/cliëntenorganisaties onderling of met andere relevante partners. Door samen te werken wordt de positie van mensen met een aandoening of beperking versterkt.
De oproep Netwerksubsidies wordt dit najaar voor een tweede keer opengesteld.

Wat kan worden aangevraagd?

Het gaat om een stimuleringsimpuls om samenwerking op te zetten. Het maximaal aan te vragen bedrag is €5.000 incl. btw.
Totaal is er voor deze subsidieoproep €100.000 euro beschikbaar.

Binnen deze subsidieaanvraag kunnen kosten opgevoerd worden voor

  • Personele inzet vanuit de organisaties in het samenwerkingsverband; betreft de kosten van het salaris van de professionals voor de tijd die zij aan de ontwikkeling van het regionale netwerk besteden (dus niet de uren die besteed worden aan reguliere taken).
  • Zaalhuur en dergelijke (zoals reiskosten of vacatiegeld).

Randvoorwaarden

De hoofdaanvrager dient een organisatie te zijn die als kerntaak heeft om de belangen te behartigen van mensen met een chronische aandoening, beperking of psychische ziekte.
Ook bestaande samenwerkingsverbanden, die zich richten op de behoefte van een brede doelgroep kunnen een aanvraag indienen. De ‘afzender’ van de behoefte voor samenwerking dient te komen uit de doelgroep van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening, of naasten.

Aanvraag indienen

U kunt tot 18 juli 2019 14:00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Subsidieoproep netwerksubsidies

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Oproep netwerksubsidies (pdf) 385 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jolanda Huizer of Robert Jabroer. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Jolanda Huizer

Senior Programmamanager

+31 70 349 52 57
huizer@zonmw.nl
Dummyfoto van een man

Robert Jabroer

Programmasectretaris

+31 70 349 54 53
Jabroer@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website