Bent u een professional die samen met partners werkt aan het leveren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen en wilt u dit verder brengen? U kunt met deze subsidie uw netwerk verder ontwikkelen en ondersteuning aanvragen van een extern adviseur bij dit proces.

Onderwerpen

  • Lokaal netwerk ouderenzorg
  • Samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg
  • Thuiswonende ouderen
  • Ondersteuning door een extern adviseur

Onderdeel van programma

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Geplaatst op

31 januari 2019

Deadline

26 maart 2019,
14.00 uur

Doel subsidieoproep

Het doel van de subsidie is het bieden van ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van lokale netwerken, die samenhangende ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan een ontwikkelsubsidie worden aangevraagd om samen met een extern adviseur een plan van aanpak op te stellen om het netwerk verder te ontwikkelen. U maakt gezamenlijk een keuze voor een aantal inhoudelijk onderwerpen die u verder wilt gaan uitwerken. Hiermee kunt u uw netwerk organisatorisch en inhoudelijk verder ontwikkelen.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Lokale netwerken ouderenzorg die al enige tijd samenwerken en streven naar een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg. De ontwikkelsubsidie in fase I is alleen aan te vragen door een lokaal netwerk waarin huisartsen- en wijkverpleegkundige zorg vertegenwoordigd zijn. Coördinatietaken van het netwerk moeten duidelijk belegd zijn en verschillende disciplines zijn betrokken bij de aanvraag. Het netwerk beoogt (op termijn) verdere uitbreiding te realiseren.

Budget

U kunt maximaal € 17.500,- aanvragen. Subsidiabel zijn: personeelskosten netwerkvormingsproces voor 75% en de procesbegeleiding door een extern adviseur. Voor deze subsidieronde is in totaal € 350.000,- beschikbaar. De looptijd van de projecten is niet langer dan 4 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 26 maart 2019, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Programmaonderdelen

Subsidie aanvragen Fase 1

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Zij verbinden u door naar een van de porgrammanagers of –secretarissen. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website