Werkt u met uw partners aan het leveren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen en wilt u dit graag verder brengen? U kunt met deze subsidie uw netwerk verder ontwikkelen, waarbij u ondersteuning van een externe adviseur bij dit proces kunt bekostigen.

Onderwerpen

  • Lokaal netwerk samenhangende ouderenzorg
  • Aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg
  • Thuiswonende ouderen
  • Externe adviseur

Onderdeel van programma

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Geplaatst op

3 september 2020

Deadline

29 oktober 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg - Fase I (Ronde 3) (pdf) 253 KB

Doel subsidieoproep

De ontwikkelsubsidie heeft als doel lokale netwerken samenhangende ouderenzorg te ondersteunen bij de benodigde stappen om het netwerk (verder) te formaliseren/professionaliseren. Het verkrijgen van inzichten in de huidige situatie en de omgeving draagt bij aan het creëren van een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg. Dit aanbod is gericht op thuiswonende ouderen. De ondersteuning vanuit de Ontwikkelsubsidie is gericht op de organisatorische en inhoudelijke ontwikkeling van het netwerk.

Wat kan worden aangevraagd?

Met de ontwikkelsubsidie gaat u, samen met een adviseur, aan de slag met de eerste stappen van het professionaliseren van uw netwerk. U vormt met alle netwerkleden een gezamenlijke visie, doelstelling en ambitie. Daarnaast voert u een QuickScan en Omgevingsanalyse uit, waarmee de positie van uw netwerk in de lokale context in kaart wordt gebracht. Om het netwerk verder te ontwikkelen kiest u gedurende het project twee onderwerpen en stelt u een gedragen plan van aanpak op, om met deze onderwerpen aan de slag te gaan.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Lokale netwerken ouderenzorg die al enige tijd samenwerken en streven naar een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg. Het netwerk richt zich op thuiswonende ouderen die ondersteuning en/of zorg nodig hebben.
De Ontwikkelsubsidie Fase I is alleen aan te vragen door een lokaal netwerk, waarin huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg vertegenwoordigd zijn. Indien, dit laatste bij het indienen van deze aanvraag nog niet het geval is, dan is dit binnen dit project nadrukkelijk een ontwikkeldoel van uw netwerk.

Budget

U kunt maximaal € 17.500,- aanvragen. Subsidiabel zijn: personeelskosten t.b.v. het netwerkvormingsproces voor 75%, kosten voor het organiseren van bijeenkomsten en de procesbegeleiding door een extern adviseur. De looptijd van de projecten is maximaal 4 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 29 oktober 2020, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg - Fase I (Ronde 3) (pdf) 253 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Zij verbinden u door naar een van de programmamanagers of –secretarissen. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website