Organisaties/instituten of samenwerkingsverbanden die aantoonbaar ervaring hebben met het ontwikkelen van richtlijnen in combinatie met kennis over verpleegkundig en verzorgend handelen, kunnen subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een richtlijn verzorging Centraal Veneuze Katheters.

Onderwerpen

  • Verpleegkundigen
  • Verzorgenden
  • Richtlijn
  • Centraal veneuze toegangswegen
  • Infuusbeleid

Onderdeel van programma

Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: wijkverpleging

Geplaatst op

24 september 2020

Deadline

26 november 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Ontwikkeling verpleegkundige richtlijn verzorging Centraal Veneuze Katheters (pdf) 278 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het ontwikkelen van een richtlijn Centraal Veneuze Katheters, gericht op het verpleegkundig en verzorgend handelen in de wijkverpleging. De richtlijnmodules geven verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen kennis en vaardigheden waarmee zij het zorginhoudelijk handelen kunnen onderbouwen en kunnen kiezen voor de juiste zorgopties.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een richtlijn Centraal Veneuze Katheters. De ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met andere disciplines (multidisciplinair), conform de eisen van het Toetsingskader van het Zorginstituut Nederland en de Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden (AQUA). V&VN is de eigenaar van de op te leveren producten. Samenwerkingsafspraken tussen de verschillende betrokken disciplines en vraagstukken gericht op de organisatie van vaattoegang en infuusmanagement vallen buiten de scope van dit project. 

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Organisaties/instituten of samenwerkingsverbanden die aantoonbaar ervaring hebben met het ontwikkelen van richtlijnen in combinatie met kennis over verpleegkundig en verzorgend handelen.  

Budget

Er is maximaal € 200.000,- inclusief BTW beschikbaar voor de ontwikkeling van deze richtlijn. De maximale looptijd is 24 maanden. Binnen deze subsidieoproep is ruimte om één subsidieaanvraag te honoreren.

Aanvraag indienen

U kunt tot 26 november 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Ontwikkeling verpleegkundige richtlijn verzorging Centraal Veneuze Katheters (pdf) 278 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Odile Baijer of Denise Temmink. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website