Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen.

Onderwerpen

  • Verpleegkundigen en verzorgenden
  • Richtlijn
  • Skin Tears
  • Wondzorg  
  • Kwetsbare ouderen

Onderdeel van programma

Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden

Geplaatst op

26 september 2018

Deadline

20 november 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: Verpleegkundige richtlijn Skin Tears (pdf) 429 KB

Doel subsidieoproep

Een skin tear is een traumatische lapwond die in de eerste plaats voorkomt aan de ledematen van volwassenen en/of ouderen. Wondverpleegkundigen geven een aantal knelpunten aan rondom de preventie en behandeling van skin tears. In 2013 is de landelijke richtlijn Wondzorg opgesteld. Specialistische kennis rondom skin tears komt hier echter minimaal in terug en bovendien wordt er weinig tot geen aandacht besteed aan preventieve maatregelen. Het doel van deze richtlijn is daarom het aanreiken van een eenduidig handvat voor verpleegkundige beroepsgroepen. Met deze richtlijn kunnen de zorgprofessionals stapsgewijs (dan wel in een multidisciplinair overleg) besluiten nemen en overgaan op het inzetten van preventie en interventies van skin tears.

Wat kan worden aangevraagd?

Er is maximaal € 100.000, incl. BTW beschikbaar voor de ontwikkeling van deze richtlijn. De maximale looptijd is 24 maanden.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Organisaties/instituten of samenwerkingsverbanden die aantoonbaar ervaring hebben met het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden in combinatie met kennis over verpleegkundig en verzorgend handelen.

Aanvraag indienen

U kunt tot 20 november 2018, 14.00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Subsidieoproep Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: Verpleegkundige richtlijn Skin Tears (pdf) 429 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Elke van Vliet, Denise Temmink of Dineke Abels. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website