U kunt subsidie aanvragen voor uitvoering van een knelpuntenanalyse rondom zorgverlening door verpleegkundige beroepsgroepen in vervuilde huishoudens. De knelpuntenanalyse bestaat uit een uitgebreide praktijkraadpleging, literatuuronderzoek, beoordeling van de gevonden knelpunten en vertaling van de gevonden knelpunten naar concrete adviezen aan V&VN.

Onderwerpen

  • Verpleegkundigen en verzorgenden
  • Wijkverpleging
  • Vervuilde huishoudens
  • Knelpuntenanalyse
  • Kwaliteitstandaarden

Onderdeel van programma

Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019 – 2022

Geplaatst op

6 november 2019

Deadline

16 januari 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse Vervuilde Huishoudens (pdf) 339 KB

Doel subsidieoproep

Wijkverpleegkundigen en verzorgenden geven aan regelmatig in aanraking te komen met situaties van vervuilde huishoudens. Een vervuild huis is vaak een topje van diepliggende problemen, zoals psychische problemen, ziekte, schulden, verslaving of sociaal isolement. Het doel van deze subsidieoproep is het verkrijgen van inzicht in knelpunten in het wijkverpleegkundig handelen rondom zorgvragers met vervuilde huishoudens. Hiervoor wordt een knelpuntenanalyse uitgevoerd welke resulteert in een concreet advies aan Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) over hoe de geïdentificeerde knelpunten te adresseren. Onderdeel van het advies kan onder andere zijn de ontwikkeling van een richtlijn, of ander type kwaliteitsproduct.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering van een knelpuntenanalyse om inzicht te krijgen in knelpunten rondom de zorgverlening door verpleegkundige beroepsgroepen in vervuilde huishoudens. De subsidieaanvraag bevat een beschrijving voor de uitvoering van:

  1. Een uitgebreide praktijkraadpleging bij zowel zorgprofessionals als zorgvragers en mantelzorgers om knelpunten te inventariseren.
  2. Een literatuuronderzoek naar knelpunten bij het verpleegkundig/verzorgend handelen rondom de zorgverlening in vervuilde huishoudens.
  3. Een beoordeling van de gevonden knelpunten in relatie tot gewenste activiteiten om deze knelpunten te adresseren.
  4. Vertaling van de gevonden knelpunten naar concrete adviezen aan V&VN.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Organisaties/instituten of samenwerkingsverbanden die aantoonbaar ervaring hebben met het uitvoeren van knelpuntenanalyses ten behoeve van de ontwikkeling van kwaliteitstandaarden.

Budget

Voor het uitwerken van de knelpuntenanalyse is maximaal € 80.000,- beschikbaar inclusief BTW. De maximale looptijd is 12 maanden.

Er staan meerdere oproepen voor knelpuntenanalyses open, zie de subsidiekalender. Organisaties zijn uitgenodigd om voor meerdere onderwerpen een aanvraag in te dienen.

Aanvraag indienen

U kunt tot 16 januari 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet. Download alle informatie

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse Vervuilde Huishoudens (pdf) 339 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Denise Temmink. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website