U kunt subsidie aanvragen voor uitvoering van een knelpuntenanalyse voor het verpleegkundig handelen rondom patiënten met gevaar voor bloeding. De knelpuntenanalyse bestaat uit een uitgebreide praktijkraadpleging, literatuuronderzoek, beoordeling van de gevonden knelpunten en vertaling van de gevonden knelpunten naar concrete adviezen aan V&VN.

Onderwerpen

  • Verpleegkundigen en verzorgenden
  • Wijkverpleging
  • Gevaar bloeding
  • Knelpuntenanalyse
  • Kwaliteitstandaarden

Onderdeel van programma

Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019 – 2022

Geplaatst op

6 november 2019

Deadline

16 januari 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse gevaar voor bloeding (pdf) 336 KB

Doel subsidieoproep

Een gevaar voor bloeding is de situatie waarin de patiënt een verhoogd risico heeft voor het optreden van bloedingen. Een bloedingsrisico kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld bij het gebruik van bloedverdunners of bij oncologische ziektebeelden. Indien de patiënt niet goed geïnformeerd is over het gevaar voor bloeding en de voorzorgsmaatregelen die hij moet ondernemen, wordt het gevaar op bloeding vergroot. Het doel van deze subsidieoproep is inzicht krijgen in knelpunten in het wijkverpleegkundig handelen rondom gevaar bloeding. Hiervoor wordt een knelpuntenanalyse uitgevoerd welke resulteert in een concreet advies aan V&VN over  hoe de bestaande knelpunten te adresseren.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering van een knelpuntenanalyse om inzicht te krijgen in knelpunten in het verpleegkundig handelen rondom patiënten met gevaar voor bloeding. De subsidieaanvraag bevat een beschrijving voor de uitvoering van:

  1. Een uitgebreide praktijkraadpleging bij zowel zorgprofessionals als zorgvragers en mantelzorgers om knelpunten te inventariseren.
  2. Een literatuuronderzoek naar knelpunten in het verpleegkundig handelen rondom patiënten met gevaar voor bloeding.
  3. Een beoordeling van de gevonden knelpunten in relatie tot gewenste activiteiten om deze knelpunten te adresseren.

Vertaling van de gevonden knelpunten naar concrete adviezen aan V&VN.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Organisaties/instituten of samenwerkingsverbanden die aantoonbaar ervaring hebben met het uitvoeren van knelpuntenanalyses ten behoeve van de ontwikkeling van kwaliteitstandaarden.

Budget

Er is in totaal maximaal € 35.000, incl. BTW beschikbaar voor de ontwikkeling van deze richtlijn. De maximale looptijd is 7 maanden.

Er staan meerdere oproepen voor knelpuntenanalyses open, zie de subsidiekalender. Organisaties zijn uitgenodigd om voor meerdere onderwerpen een subsidieaanvraag in te dienen.

Aanvraag indienen

U kunt tot 16 januari 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet. Download alle informatie

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse gevaar voor bloeding (pdf) 336 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Denise Temmink. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website