Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen.

Onderwerpen

  • Verpleegkundigen en verzorgenden
  • Wijkverpleging
  • Knelpuntenanalyse
  • Kwaliteitstandaarden
  • eHealth

 

Onderdeel van programma

Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden

Geplaatst op

2 april 2019

Deadline

28 mei 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkeling kwaliteitstandaarden V&V - knelpuntenanalyse eHealth (pdf) 349 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep is inzicht krijgen in knelpunten rondom het gebruik van eHealth toepassingen. Specifiek het gebruik door verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk. De te ontwikkelen knelpuntenanalyse resulteert in een concreet advies aan Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Het advies geeft aan hoe de bestaande knelpunten te adresseren. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een richtlijn, generieke module, module bij een bestaande richtlijn of ander type product.

Wat kan worden aangevraagd?

Er is in totaal maximaal €35.000, incl BTW beschikbaar voor de ontwikkeling van deze richtlijn. De maximale looptijd is 7 maanden.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Organisaties/instituten of samenwerkingsverbanden die aantoonbaar ervaring hebben met het uitvoeren van knelpuntenanalyses ten behoeve van de ontwikkeling van kwaliteitstandaarden.

Er staan meerdere oproepen voor knelpuntenanalyses open, zie de subsidiekalender. Organisaties zijn uitgenodigd om voor meerdere onderwerpen een aanvraag in te dienen.

Aanvraag indienen

U kunt tot 28 mei 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkeling kwaliteitstandaarden V&V - knelpuntenanalyse eHealth (pdf) 349 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Denise Temmink of Elke van Vliet. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website