Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen.

Onderwerpen

  • Kwaliteitsstandaarden
  • Verpleegkundigen en verzorgenden
  • Famillie- en naasten participatie
  • Acute zorg

Onderdeel van programma

Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden

Geplaatst op

6 maart 2018

Deadline

1 mei 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: familie- en naasten participatie in de acute zorg (pdf) 359 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard voor het thema familie- en naastenbetrokkenheid in de acute zorg. Familieparticipatie in de acute zorg wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van kwaliteit van zorg (IGJ, 2011). In de acute zorg zetten de verpleegkundige beroepsgroepen familieparticipatie nu zeer gevarieerd in. Dit komt mede doordat veel verpleegkundigen en verzorgenden onbekend zijn met de manieren en methodieken waarop zij participatie op een goede manier kunnen vormgeven. Verpleegkundigen en verzorgenden ervaren daarnaast verschillende knelpunten. Bijvoorbeeld rondom cultuursensitief handelen en hoe zij familie en naasten kunnen ondersteunen in het omgaan met de zware psychologische omstandigheden. De ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard kan de kwaliteit van zorg in de acute setting verbeteren.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor het ontwikkelen van de kwaliteitsstandaard is maximaal € 150.000,- beschikbaar, inclusief BTW, voor één project. De maximale looptijd is 24 maanden

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Organisaties/instituten of samenwerkingsverbanden die aantoonbaar ervaring hebben met het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden in combinatie met kennis over verpleegkundig en verzorgend handelen.

Aanvraag indienen

U kunt tot 1 mei 2018, 14.00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: familie- en naasten participatie in de acute zorg (pdf) 359 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Dineke Abels of Elke van Vliet. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website