In deze subsidieronde kunnen uitsluitend universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde, eerstelijnsgeneeskunde en ouderengeneeskunde met een opleiding tot huisarts en/of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde subsidie aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs betreffende de opleidingen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde.

Onderwerpen

  • Promotieonderzoek
  • Onderzoek van Onderwijs
  • Arts in opleiding tot onderzoeker (aioto)
  • Competentiegericht leren
  • Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde

Onderdeel van programma

Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Geplaatst op

1 september 2020

Deadline

17 november 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Onderzoek van Onderwijs Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (pdf) 210 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs, betreffende de opleidingen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. De resultaten moeten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en de onderbouwing van de vervolgopleidingen.

Het gaat om het genereren van relevante kennis die (op termijn) toepasbaar is in de huisartsopleiding of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Door bij te dragen aan de internationale body of knowledge op het terrein van geneeskundige opleidingen, draagt het programma bij aan een versteviging van de onderzoekslijnen van de vakgroepen. Dit vergroot op langere termijn de subsidiekans bij andere (subsidie)fondsen.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs. Het gaat om het genereren van relevante kennis die (op termijn) toepasbaar is in de huisartsopleiding of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. In tegenstelling tot vorige subsidieoproepen is de financiering uitsluitend bedoeld voor de promotie van een arts in opleiding tot onderzoeker (aioto) die het onderzoek uitvoert.

Overkoepelend thema voor deze subsidieoproep is competentiegericht leren. Het onderzoek is aantoonbaar ingebed in een bestaand onderzoeksprogramma ‘onderzoek van onderwijs’ van de vakgroep huisartsgeneeskunde of ouderengeneeskunde, dan wel van het universitair medisch centrum.

Het is belangrijk dat het onderzoek gebruik maakt van of voortborduurt op reeds aanwezige expertise.

Randvoorwaarden

Het onderzoek draagt bij aan de onderbouwing en/of verbetering van onderwijsmethoden in de opleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast draagt het onderzoek bij aan de integratie/verwevenheid van de secties onderzoek en opleiding van een vakgroep. Houd er bij uw subsidieaanvraag dus rekening mee dat het belangrijk is om samen te werken.

Wie kan aanvragen?

Uitsluitend universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde, eerstelijnsgeneeskunde en ouderengeneeskunde met een opleiding tot huisarts en/of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde kunnen subsidie aanvragen. Per organisatie vindt een interne voorselectie plaats om het aantal subsidieaanvragen in relatie tot het totaal beschikbare subsidiebedrag te brengen. Dit komt neer op maximaal 1 subsidieaanvraag per organisatie per subsidieronde.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 500.000,- beschikbaar. Het aan te vragen bedrag is maximaal € 250.000,- per subsidieaanvraag voor aioto -trajecten. De looptijd van de projecten is maximaal 72 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 17 november 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Onderzoek van Onderwijs Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (pdf) 210 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Thirza Ras of Edwin Siebert. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Thirza Ras

Programmamanager

+31 70 349 54 66
hgog@zonmw.nl
Dummyfoto van een man

Edwin Siebert

Programmasecretaris

+31 70 349 54 66
hgog@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website