In Nederland sterven jaarlijks meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Wetenschappelijke kennis is onontbeerlijk voor goede oplossingen om roken te ontmoedigen. De onderzoeken binnen deze oproep leveren een bijdrage aan oplossingen. Multidisciplinaire samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, praktijkinstellingen en andere partijen in consortia, vormt een wezenlijk onderdeel van deze oproep.

Onderwerpen

  • Tabaksontmoediging
  • Kennisinfrastructuur/Consortiumvorming
  • Rookvrije Generatie
  • Implementatieonderzoek
  • Effectonderzoek

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 5

Geplaatst op

26 oktober 2017

Deadline

18 januari 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Onderzoek naar Tabaksontmoediging (pdf) 86 KB

Doel subsidieoproep

De doelstelling van deze oproep is kennis opleveren die bijdraagt aan de volksgezondheid door tabaksontmoediging in het algemeen en de Rookvrije Generatie in het bijzonder. Multidisciplinaire samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, praktijkinstellingen en andere partijen in consortia, vormt een wezenlijk onderdeel van deze oproep.

Met deze oproep maakt ZonMw in samenwerking met de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds een start met de uitvoering van de Onderzoeksagenda Tabaksontmoediging van de Alliantie Nederland Rookvrij! (ANR).

Wat kan worden aangevraagd?

Alleen een Nederlandse onderzoeksorganisatie kan hoofdaanvrager zijn. Om kennis echt te laten bijdragen aan de praktijk, is het van cruciaal belang dat de juiste partijen met elkaar samenwerken. Multidisciplinaire samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, praktijkinstellingen en andere partijen in consortia, vormt een wezenlijk onderdeel van deze oproep.

Budget

Het totale budget van deze ronde vanuit ZonMw is maximaal € 1.500.000. Het budget van een project is maximaal € 500.000 inclusief eventueel verschuldigde BTW; de looptijd is maximaal 48 maanden.

Randvoorwaarden

Consortia kunnen voorstellen voor onderzoek indienen op de volgende drie onderwerpen (één onderwerp per aanvraag):

  1. Effectonderzoek en/of implementatieonderzoek naar bestaande interventies om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken (inclusief interventies gericht op de sociale en fysieke omgeving). Eventueel is doorontwikkeling (en dat toetsen) mogelijk als onderdeel van effect- en/of implementatieonderzoek.
  2. Implementatieonderzoek voor een beter bereik en gebruik van bestaande effectieve stoppen-met-roken interventies voor de algemene bevolking (inclusief eHealth). Effectonderzoek en doorontwikkeling zijn niet toegestaan.
  3. Implementatieonderzoek voor een beter bereik en gebruik van bestaande effectieve interventies voor groepen waar veel gerookt wordt, zoals laagopgeleiden, mensen met psychische problemen, co-morbiditeit of dubbele verslaving, ouderen. Doorontwikkeling (en dat toetsen) als onderdeel van implementatieonderzoek is toegestaan; effectonderzoek is niet toegestaan.

De ontwikkeling van nieuwe interventies is niet toegestaan. Beleidsonderzoek is wel een onderwerp van de onderzoeksagenda, maar valt buiten deze subsidieoproep.

Aanvraag indienen

U kunt tot 18 januari 2018, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Onderzoek naar Tabaksontmoediging (pdf) 86 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website