Deze subsidieoproep richt zich op aanvragen voor Onderzoekslijn 4 van de onderzoeksagenda Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving.

Onderwerpen

 • Huiselijk geweld
 • Kindermishandeling
 • Organisatie verantwoordelijkheden (keten)zorg
 • Professionaliteit
 • Organisatorische context

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Geplaatst op

21 april 2020

Deadline

2 september 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep professionele norm (pdf) 270 KB

Doel subsidieoproep

Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Professionals en beleidsmakers hebben hiervoor de juiste informatie en (wetenschappelijke)kennis nodig om te weten wat werkt in hun handelen, en moeten dit ook kunnen toepassen. Deze subsidieoproep richt zich op aanvragen voor onderzoekslijn 4: onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving.

Het herkennen en stoppen van kindermishandeling en huiselijk geweld vraagt om basis- en specialistische kennis en vaardigheden. Professionals in zorg- en hulpverlening, gemeenten, politie en justitieorganisaties, en onderwijs werken samen binnen de aanpak en zetten hierbij allemaal hun eigen specialisme in. Het is belangrijk te onderzoeken welke kennis en vaardigheden nodig zijn, welke rol (initiële) opleidingen hierbij hebben en hoe deze kennis en vaardigheden (onder welke voorwaarden) benut kunnen worden in de praktijk.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidieoproep richt zich op aanvragen voor Onderzoekslijn 4 van de onderzoeksagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving. Deze onderzoekslijn bestaat uit 2 thema’s:

 1. professionaliteit
 2. organisatorische context

Aanvragen waarbij één of meerdere van de volgende aandachtsgebieden aan bod komen hebben deze ronde de voorkeur:

 • Aanvragen die zich richten op ouderenmishandeling.
 • Aanvragen die zich richten op specifieke problematieken zoals eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en -achterlating, genitale verminking, gedwongen isolement of conflictscheidingen.
 • Aanvragen waar aandacht is voor dader(aanpak) of signalen van daders.
 • Aanvragen met aandacht voor het reduceren van handelingsverlegenheid bij professionals en/of omstanders.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Hoofdaanvrager en projectleider dienen onafhankelijke onderzoekers te zijn.  Deze personen en de organisatie waar zij voor werken hebben geen baat bij een bepaalde uitkomst. De projectgroep is samengesteld uit personen met ervaring en expertise in het doen van onderzoek naar professionaliteit of organisatorische context met betrekking tot huiselijk geweld (zoals kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling etc.). Onderzoekers begrijpen de complexiteit van deze problematiek. Uit de aanvraag blijkt dat er voldoende expertise in de projectgroep is op de onderwerpen waar de aanvraag zich op focust.

In het project dient structurele inbreng te zijn geborgd vanuit relevante professionals, organisaties, ervaringsdeskundigen, beleid en opleidingen. Uit de aanvraag moet blijken hoe de verschillende groepen betrokken zijn bij het formuleren van de onderzoeksvragen en het opstellen en uitvoeren van de aanvraag.

Budget

Voor deze subsidieoproep is maximaal € 150.000,- per aanvraag beschikbaar. Het totaal beschikbare budget voor deze ronde is € 300.000,-. De maximale looptijd van de projecten is 18 maanden.

Kenbaar maken intentie tot indienen

Wij vragen u om uw intentie tot indienen kenbaar te maken vóór 9 juni 2020.
Dit doet u door het invullen van het formulier ‘kenbaar maken intentie tot indienen’ wat terug te vinden is in de volledige subsidieoproep.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 2 september 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep professionele norm (pdf) 270 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Valesca Kuling

Senior Programmamanager Jeugd

+31 70 349 52 06
ghnt@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website