Deze subsidieoproep richt zich op aanvragen voor Onderzoekslijn 1 van de onderzoeksagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering.

Onderwerpen

 • (vroeg)signalering
 • huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling
 • instrumenten, disclosure, normstelling, herkennen trauma

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Geplaatst op

17 december 2019

Deadline

3 maart 2020,
10.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering (pdf) 516 KB

Doel subsidieoproep

Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Professionals en beleidsmakers hebben hiervoor de juiste informatie en (wetenschappelijke)kennis nodig om te weten wat werkt in hun handelen, en moeten dit ook kunnen toepassen. Deze subsidieoproep richt zich op aanvragen voor Onderzoekslijn 1: onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering. In deze onderzoekslijn zijn 4 thema’s: instrumenten, disclosure, normstelling en het herkennen van trauma’s.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidieoproep richt zich op aanvragen voor Onderzoekslijn 1 van de onderzoeksagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: Onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering. In deze onderzoekslijn zijn 4 thema’s:

 1. Instrumenten
 2. Disclosure
 3. Normstelling
 4. Herkennen trauma

Aanvragen waarbij één of meerdere van de volgende aandachtsgebieden aan bod komen hebben deze ronde de voorkeur:

 • Het duiden van signalen en verhalen/verklaringen van minderjarige slachtoffers van (online) seksueel geweld en het verbeteren van expertise op dat gebied onder hulpverlenende organisaties/professionals
 • Ouderenmishandeling.
 • Specifieke problematieken zoals eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating, genitale verminking, gedwongen isolement of conflictscheidingen.
 • Dader(aanpak) of signalen van daders.
 • Het reduceren van handelingsverlegenheid bij professionals en/of omstanders.

Randvoorwaarden

Het onderzoek dient duidelijk aan te sluiten op de aandachtspunten van de onderzoeksagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
Voor het creëren van draagvlak en een goede aansluiting op de wensen en behoeften van de doelgroep is het van groot belang dat de instrumenten samen worden ontwikkeld met de doelgroep die het instrument of de methode gaat gebruiken, en dat ervaringsdeskundigen betrokken zijn.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager en projectleider dienen onafhankelijke onderzoekers te zijn. Deze personen of hun organisatie hebben geen baat bij een bepaalde uitkomst. De projectgroep is samengesteld uit personen met ervaring en expertise in het doen van onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering van één of meerdere vorm(en) van huiselijk geweld (zoals kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling etc.). Onderzoekers begrijpen de complexiteit van deze problematiek. Uit de aanvraag blijkt dat er voldoende expertise in de projectgroep is op de onderwerpen waar de aanvraag zich op focust.

In het project dient structurele inbreng te zijn geborgd vanuit professionals, ervaringsdeskundigen, beleid en opleidingen. Uit de aanvraag moet blijken hoe de verschillende groepen betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van de aanvraag.

Budget

Voor deze subsidieoproep is maximaal € 150.000,- per aanvraag beschikbaar. Het totaal beschikbare budget voor deze ronde is € 300.000,-. De maximale looptijd van aanvragen is 20 maanden.

Aanvraag indienen

We vragen u voor 22 januari uw intentie tot indienen kenbaar te maken. Dit doet u door een mail te sturen naar ghnt@zonmw.nl. U kunt tot 3 maart 2020, 10.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering (pdf) 516 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Valesca Kuling

Senior Programmamanager Jeugd

+31 70 349 52 06
Kuling@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website