Doel van de subsidieoproep is het genereren van urgente kennis over aanhoudende klachten na COVID-19, de onderliggende pathofysiologie en de ontvangen herstel- en nazorg. Ook voor specifieke/kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld ouderen, chronisch zieken, kinderen, mensen met een migratie achtergrond en mensen met een lage sociaal economische status, laaggeletterdheid en/of beperkte gezondheidsvaardigheden. Projectideeën moeten zijn gebaseerd op de huidige stand van de wetenschap over COVID-19 (nationaal en internationaal) en aansluiten bij de zorgpraktijk.

Onderwerpen

 • COVID-19
 • aanhoudende klachten na COVID-19
 • onderliggende pathofysiologie van aanhoudende klachten na COVID-19
 • risicofactoren voor het ontwikkelen van aanhoudende klachten na COVID-19
 • ontvangen COVID-19 herstel- en nazorg

Onderdeel van programma

COVID-19 Programma

Geplaatst op

13 april 2021

Deadline

3 mei 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19 (pdf) 297 KB

Doel subsidieoproep

Doel van de subsidieoproep is het genereren van urgente kennis over aanhoudende klachten na COVID-19, de onderliggende pathofysiologie en de ontvangen herstel- en nazorg.
Ook voor specifieke/kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld ouderen, chronisch zieken, kinderen, mensen met een migratie achtergrond en mensen met een lage sociaal economische status, laaggeletterdheid en/of beperkte gezondheidsvaardigheden.
Projectideeën moeten zijn gebaseerd op de huidige stand van de wetenschap over COVID-19 (nationaal en internationaal) en aansluiten bij de zorgpraktijk

Wat kan worden aangevraagd?

Onderzoekers kunnen projectideeën indienen voor onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19.

 • aard, omvang en duur van de aanhoudende klachten na COVID-19 (lichamelijk, cognitief, mentaal, algemeen welbevinden/kwaliteit van leven)
 • onderliggende pathofysiologie van de klachten en aanknopingspunten voor behandeling
 • risicofactoren voor het krijgen van aanhoudende klachten
 • de ernst van het beloop van COVID-19
 • ontvangen herstel- en nazorg bij mensen met bewezen doorgemaakte COVID-19 die langdurig klachten houden

Onderzoek richt zich ook op specifieke/kwetsbare groepen, zoals ouderen, chronisch zieken, kinderen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een lage sociaal economische status, laaggeletterdheid en/of beperkte gezondheidsvaardigheden.

Randvoorwaarden

Er dient zoveel mogelijk met relevante disciplines, patiënten en ketenpartners in een samenwerkingsverband te worden gewerkt. Het onderzoek maakt zo veel mogelijk gebruik van lopend onderzoek en cohorten. Bij hoge uitzondering, wanneer er nog geen studie of cohort loopt dat gebruikt kan worden voor het onderzoek, kan een nieuw traject worden gefinancierd.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager voor deze subsidie dient verbonden te zijn aan een van de volgende instellingen:

 • in Nederland gevestigde academische ziekenhuizen
 • Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
 • perifere ziekenhuizen en (geriatrische) revalidatieinstellingen
 • universiteiten
 • hogescholen
 • onderzoeksinstellingen

en waar van toepassing in samenwerking met zorg- en/of eerstelijnsorganisaties.

De projectgroep is een afspiegeling van de deelnemende disciplines in het onderzoek, waarbij deelname van patiënten- en/of doelgroepvertegenwoordiging in de projectgroep een vereiste is.

Budget

Voor deze subsidieronde is in totaal € 2,6 miljoen beschikbaar. Cofinanciering is mogelijk en wenselijk. De beoogde duur van de projecten is 12 tot maximaal 15 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 3 mei 2021 14:00u uw projectidee indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19 (pdf) 297 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Anneke Venema of Charlie Plane. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Anneke Venema

Senior programmamanager

+31 70 349 54 66
covid19@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Charlie Plane

Programmasecretaris

+31 70 349 54 66
covid19@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website