Uit de tweede evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) kwam naar voren dat de gehanteerde leeftijdsgrenzen onvoldoende zijn onderbouwd. Het doel van deze subsidieoproep is dan ook om de leeftijdsgrenzen beter te verantwoorden dan wel een aanpassing in de leeftijdsgrenzen aan te brengen.

Onderwerpen

  • Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)
  • donorkinderen
  • leeftijdsgrenzen
  • wilsbekwaamheid

Onderdeel van programma

Ethiek en Gezondheid 3

Geplaatst op

10 december 2020

Deadline

2 maart 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Onderzoek Leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) (pdf) 99 KB

Doel subsidieoproep

Dit onderzoek richt zich op wat de best passende leeftijdsgrenzen zijn voor het nemen van een beslissing over het ontvangen van (persoonsidentificerende) gegevens van een donor en een eventuele ontmoeting met een donor (indien gewenst door zowel de donor als het donorkind).

Het antwoord op deze vraag wordt gevonden door een middel van een literatuuronderzoek, empirisch onderzoek naar de ervaringen van donorkinderen en een ethische analyse van deze uitkomsten.

Het eindproduct van het onderzoek is een rapportage voor de opdrachtgever over de bevindingen op de geformuleerde onderzoeksvragen. De rapportage dient advies te geven over de gehanteerde leeftijdsgrenzen in de Wdkb.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze oproep is bestemd voor een conceptueel ethisch en empirisch onderzoek en een wetenschappelijke verkenning naar de leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Randvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor honorering dient de aanvraag minimaal van goede kwaliteit en relevant te zijn.

Wie kan aanvragen?

Universiteiten en academische centra kunnen een aanvraag indienen.
Om het onderzoek goed uit te voeren en te komen tot een bruikbaar resultaat met voldoende draagvlak dient er samengewerkt worden met relevante onderzoeksorganisaties in de zin van het Europese staatssteunrecht en belangenorganisaties. Deze samenwerking moet al bij het schrijven van de aanvraag bestaan. Er dient een onderzoeksgroep ethiek betrokken te zijn die aantoonbaar voldoende kennis van ethiek en ethische theorieën en principes en ervaring heeft voor de uitvoering van een ethische analyse.
Zie de oproeptekst voor meer informatie.

Budget

Voor dit onderzoek is maximaal € 100.000,- beschikbaar. Er zal één aanvraag worden toegekend. Het onderzoek dient zodanig uitgevoerd te worden dat de eindproducten uiterlijk begin november 2022 beschikbaar zijn. De beoogde projectduur is daarmee maximaal 12 maanden.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 2 maart 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Onderzoek Leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) (pdf) 99 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maartje Sander. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website