Dit traject heeft als doel om psychosociale problemen, criminaliteit, overlast, en een verdere opeenstapeling van (andere) problemen met multiprobleemgezinnen te voorkomen door het zorgdomein, sociaal domein en het veiligheidsdomein beter met elkaar te verbinden in een maatwerk-aanpak.

Onderwerpen

  • multiprobleemgezinnen
  • domein-overstijgend werken in maatwerk-aanpak
  • gezinsgerichte aanpak
  • onderzoek naar effectieve maatwerk-aanpak in gemeentelijke experimenten
  • aanjagen gemeenten bij ontwikkelen en uitvoeren maatwerk-aanpak

 

Onderdeel van programma

Effectief werken in de jeugdsector, in opdracht van het ministerie van JenV

Geplaatst op

9 oktober 2018

Deadline

20 december 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Onderzoek gemeentelijke experimenten voor een effectieve maatwerk-aanpak op ‘multiprobleemgezinnen’ (pdf) 99 KB

Doel subsidieoproep

Deze oproep is gericht op een consortium dat onderzoek doet naar een effectieve maatwerk-aanpak op multiprobleemgezinnen in 6 gemeenten. Het consortium heeft ook als taak om de gemeenten te begeleiden, aan te jagen en te ondersteunen bij het (door)ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van de maatwerk-aanpak.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor een breed samengesteld consortium die de gemeentelijke experimenten begeleidt en onderzoek doet naar maatwerk-aanpakken rond multiprobleemgezinnen. Dit met als doel het ontwikkelen van een model voor een effectieve maatwerk-aanpak. De subsidie is voor het uitvoeren van het onderzoek en het begeleiden, aanjagen, ondersteunen van gemeenten en het stimuleren van de uitwisseling.

Randvoorwaarden

Het onderzoeksconsortium moet een duidelijke visie op de maatwerk-aanpak hebben. Het moet aannemelijk gemaakt worden dat het consortium de gemeentelijke experimenten kan begeleiden, aanjagen en ondersteunen. Het consortium moet goed onderbouwen hoe de maatwerk-aanpak onderzocht wordt.

Wie kan aanvragen?

De aanvraag moet ingediend worden door een breed samengesteld, actiegericht onderzoeksconsortium. Er is in elk geval expertise vanuit de domeinen justitie, zorg, jeugd en het sociale domein. Het consortium heeft ervaring met het samenwerken met gemeenten en onderzoek op dit thema.

Budget

Het maximaal aan te vragen budget is € 255.000. Er kan één consortium gehonoreerd worden.

Aanvraag indienen

Deze oproep is direct een uitgewerkte aanvraag. U kunt tot 20 december 2018, 14:00uur uw subsidie aanvraag indienen via ProjectNet. U dient uiterlijk 1 december 2018 in een email aan ZonMw (effectiefjeugd@zonmw.nl) kenbaar te maken dat u een subsidieaanvraag in gaat dienen. Met in de onderwerp regel ‘intentie indienen ronde multiprobleemgezinnen’. In deze email neemt u de (voorlopige) samenstelling van het onderzoeksconsortium op.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Onderzoek gemeentelijke experimenten voor een effectieve maatwerk-aanpak op ‘multiprobleemgezinnen’ (pdf) 99 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jojanneke Hillmann. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website