De subsidieoproep is bedoeld voor onderzoek naar een aantal bestaande kunstinitiatieven. De te onderzoeken initiatieven zijn reeds geselecteerd. Resultaten uit dit onderzoek moeten leiden tot meer kennis over en handvatten voor de werkzame elementen en effecten van deze initiatieven. Het uiteindelijk doel is de inzet van kunstinitiatieven in de langdurige zorg- en ondersteuningssector te verduurzamen.

Onderwerpen

  • Onderzoek bij kunstinitiateven
  • Langdurige zorg en ondersteuning
  • (kwetsbare) ouderen
  • Welbevinden
  • Participatie
  • Zingeving

Onderdeel van programma

Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning

Geplaatst op

13 september 2019

Deadline

24 oktober 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Onderzoek bij kunstinitiatieven in de LZO (pdf) 132 KB

Doel subsidieoproep

Door kunstinitiatieven te onderzoeken met passende methodieken worden werkzame elementen zichtbaar gemaakt en de effecten van kunstbeoefening op de (positieve) gezondheid en wellbevinden voor een breder publiek inzichtelijk. Maar ook het in kaart brengen en delen van succesvolle implementatie- en borgingsstrategieën moet bijdragen aan het verduurzamen van kunstinitiatieven.

Een overkoepelende kennissynthese is ook een onderdeel van het project. Doel hiervan is het continue ophalen van de verschillende inzichten, lessen en ervaringen uit de diverse initiatieven en -programma’s.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidieoproep wordt uitgezet voor één project, bestaande uit twee samenhangende onderdelen namelijk onderzoek gericht op bestaande kunstinitiatieven en –programma’s en een overkoepelende dynamische kennissynthese. 

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Universiteiten en hogescholen, eventueel in samenwerking met een kennisinstituut, kunnen een aanvraag indienen. Gezien de omvang en korte doorlooptijd van de opdracht, hebben samenwerkingsverbanden van universiteiten en hogescholen en/of kennisinstituten de voorkeur.

De aanvragende organisatie dient bekend te zijn met het uitvoeren van actieonderzoek en heeft meerdere onderzoekers tot zijn beschikking. De aanvragende organisatie of het samenwerkingsverband heeft genoeg menskracht en middelen in huis om een omvangrijk project als beschreven binnen 12 maanden te kunnen uitvoeren.

Vooraanmelding vereist

Wanneer u van plan bent een aanvraag in te dienen, dient u zich uiterlijk donderdag 3 oktober aan te melden door een mail te sturen naar cultuurenzorg@zonmw.nl. Vermeld daarin uw naam, organisatie en telefoonnummer.

Budget

Het maximaal aan te vragen budget bedraagt maximaal €250.000,- voor 12 maanden. Er is financiering beschikbaar voor één project.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot donderdag 24 oktober, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Onderzoek bij bestaande kunstinitiatieven in de langdurige zorg en ondersteuning (pdf) 132 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Liset de Reus. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Liset de Reus

Programmamanager

070 349 51 84
reus@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website