Onbeperkt meedoen! zet zich in voor mensen met een beperking. Het programma is erop gericht om te zorgen dat mensen met een beperking minder zichtbare en onzichtbare drempels ervaren in hun dagelijks leven en volwaardig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het programma stimuleert via projectsubsidies dat onderdelen van het VN-verdrag Handicap in bepaalde regio’s worden geïmplementeerd. Dit is de derde subsidieoproep van het ZonMw programma Onbeperkt meedoen!

Onderwerpen

  • Ondewijs, Opleiding en Werk
  • Jongeren en jongvolwassenen met een beperking en/of aandoening in de leeftijd van 15-25 jaar.
  • Inclusief werkgeverschap
  • Inclusief onderwijs
  • Transitieroute van onderwijs naar werk

 

Onderdeel van programma

Onbeperkt meedoen!

Geplaatst op

17 juni 2022

Deadline

11 augustus 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Onderwijs, Opleiding en Werk 2 (pdf) 301 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep is een herhaling van de eerste subsidieoproep onderwijs, opleiding en werk.  
Net als de vorige subsidieoproep, is het doel om onzichtbare drempels mee te nemen op het gebied van onderwijs, opleiding en werk. Veel onzichtbare drempels voor mensen met een beperking bevinden zich namelijk in deze domeinen. We willen een weg banen naar inclusief onderwijs, inclusief werkgeverschap en de soepele transitie tussen beide.

 

Wat kan worden aangevraagd?

Jongeren met een beperking lopen dagelijks tegen onzichtbare drempels aan in het onderwijs, op het werk en de transitie tussen beide. Daarom richt deze subsidieoproep zich voornamelijk op de doelgroep ‘ jongeren en jongvolwassenen met een beperking en/of aandoening’ in de leeftijd van 15-25 jaar. Het succesvol inrichten van inclusief onderwijs, inclusief werkgeverschap en een soepele route tussen beide, biedt zicht op een duurzame, waardevolle en volwaardige participatie in de samenleving naar vermogen en ambitie. Deze groep, en daarmee ook de inclusieve samenleving, moet profiteren van de activiteiten die worden gesubsidieerd in deze subsidieoproep.

Randvoorwaarden

Deze subsidieoproep gaat om de implementatie van onderdelen van het VN-verdrag op het gebied van onderwijs, opleiding en werk, ten goede van jongeren met een beperking . Er zijn veel onzichtbare drempels die via de ingediende projecten weggenomen worden. Onbeperkt meedoen! is een implementatieprogramma en daarom ligt de nadruk van de projecten op de implementatie van het VN-verdrag. Dat houdt in dat een er al een bestaand product of dienst aanwezig is en deze is al geborgd in de praktijk. Er is dus geen ruimte voor de ontwikkeling van een instrument of dienst.

Wie kan aanvragen?

Het subsidieprogramma is specifiek bedoeld voor samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband bestaat minimaal uit een kennis- of een onderzoeksinstelling en daarnaast partijen uit beleid, onderwijs of praktijk, bijvoorbeeld maatschappelijke partijen, lokale aanbieders van zorg en/of welzijn, privaatrechtelijke organisaties en gemeenten. Eén partij fungeert als hoofdaanvrager (de vereiste kennisinstelling hoeft niet de aanvrager te zijn).


Budget

Voor deze subsidieoproep is in totaal € 600.000,- beschikbaar.
Per project kan maximaal €100.000,- voor de duur van 12 maanden worden aangevraagd, rekening houdend met de vrijstellingsverordeningen rond staatssteun.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 11 augustus 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Subsidieoproep Onderwijs, Opleiding en Werk 2 (pdf)

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Robert Jabroer (programmamanager) of met Rohini Doerbalie-Ramdin (programmasecretaris). Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website