Onbeperkt meedoen! zet zich in voor mensen met een beperking. Het programma is erop gericht om te zorgen dat mensen met een beperking minder zichtbare en onzichtbare drempels ervaren in hun dagelijks leven en volwaardig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het programma stimuleert via projectsubsidies dat onderdelen van het VN-verdrag in bepaalde regio’s worden geïmplementeerd. Dit is de eerste subsidieoproep van het ZonMw programma Onbeperkt meedoen!.

Onderwerpen

  • Onderwijs
  • Opleiding
  • Werk

Onderdeel van programma

Onbeperkt meedoen!

Geplaatst op

18 september 2020

Deadline

2 november 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Onderwijs, Opleiding & Werk Projectidee (pdf) 305 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om onzichtbare drempels weg te nemen op het gebied van onderwijs, opleiding en werk. Veel onzichtbare drempels voor mensen met een beperking bevinden zich namelijk in deze domeinen. We willen een weg banen naar inclusief onderwijs. Bijvoorbeeld stageplekken vinden om af te studeren is een van de onzichtbare drempels. Bij het vinden en behouden van werk komen deze drempels ook nog vaak voor. De eerste subsidieoproep gaat over deze onderwerpen, omdat er veel verband is tussen onderwijs en werk. Zo is de transitie van onderwijs naar werk ook een periode waar jongeren met een beperking veel drempels ondervinden. Daarom is de doelgroep waar deze subsidieronde zich voornamelijk voor inzet ‘jongeren en jongvolwassenen met een beperking en/of aandoening’ in de leeftijd van 15-25 jaar.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt maximaal €100.000,- aanvragen voor een periode van 12 maanden.

Randvoorwaarden

Het project kan zich op de volgende onderdelen richten:

  • Doorontwikkeling: Bestaande interventies of producten verder ontwikkelen om implementatiekansen te vergroten of de inbedding te verbeteren (bijvoorbeeld een duidelijkere procesbeschrijving, handleiding/tools maken of procesevaluatie).
  • Verbreden: Een bestaande interventie voor een andere doelgroep of regio gebruiken. (bijvoorbeeld een interventie voor jeugd nu inzetten voor jongvolwassenen, of een interventie voor de GGZ nu inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking).

Wie kan aanvragen?

Het subsidieprogramma is specifiek bedoeld voor samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband bestaat uit bijvoorbeeld maatschappelijke partijen, lokale aanbieders van zorg en/of welzijn, privaatrechtelijke organisaties en gemeenten. Eén partij fungeert als hoofdaanvrager.

Budget

Maximaal € 100.000,- voor een periode van 12 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 2 november 2020, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Onderwijs, Opleiding & Werk Projectidee (pdf) 305 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Robert Jabroer (programmamanager) +31 (0)70 349 54 53; Rohini Doerbalie-Ramdin (programmamedewerker) +31 (0)70 349 53 87 of via onbeperktmeedoen@zonmw.nl. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website