Het programma Off Road geeft ruimte aan jonge onderzoekers voor baanbrekend- onconventioneel onderzoek, en is daardoor potentieel risicovol. Het onderzoek betreft (bio)medische- en/of gezondheidszorgwetenschappen als onderzoekterrein(en). Er is extra budget beschikbaar voor aanvragen die in deze ronde worden ingediend op het onderwerp dementie (Memorabel).

Onderwerpen

 • Baanbrekend
 • Hoog risico
 • Onconventioneel
 • High Risk - High Gain
 • Memorabel (dementie)

Onderdeel van programma

Off Road

Geplaatst op

15 april 2019

Deadline

18 juni 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Off Road 2019 (pdf) 612 KB

Doel subsidieoproep

Doel van deze subsidie is om jonge (bio)medische- en gezondheidsonderzoekers uit te dagen om nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken in medisch en/of gezondheidsonderzoek te bewerkstellingen. De focus ligt op het ontwikkelen van een innovatief idee tot een proof of concept. Dit betekent dat het project gericht is op het testen van de hypothese achter het concept/idee, terwijl het ontwikkelde idee een lange termijn karakter heeft. We verwachten dat enkele van deze experimentele onderzoeken resulteren in baanbrekende ontdekkingen en accepteren dat dit voor een deel van de Off Road-projecten niet zal gelden (High Risk - High Gain projecten).
Vanuit het programma Memorabel stelt ZonMw extra budget beschikbaar voor aanvragen die in deze ronde worden ingediend op het onderwerp dementie.

Wat kan worden aangevraagd?

Off Road

Voor aanvragen vallend onder (het open programma) Off Road kan er bij ZonMw, met een looptijd van minimaal 12 tot maximaal 18 maanden, maximaal €100.000 worden aangevraagd. Matching is toegestaan, maar niet verplicht en levert geen voordeel op in de beoordeling.

Off Road -Memorabel

Voor aanvragen vallend onder het Memorabel programma (pdf) kan er maximaal
€ 100.000,- bij ZonMw worden aangevraagd. De looptijd is minimaal 12 maanden tot maximaal 18 maanden. Matching is toegestaan, maar niet verplicht en levert geen voordeel op in de beoordeling.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • De promotiedatum van de onderzoeker bevindt zich in het tijdvak april 2013 – juni 2017 (2 tot 6 jaar na promotie). Vanwege de gekozen opzet van het programma, zijn er geen extensieregelingen van toepassing. Voor meer informatie zie de volledige subsidieoproep.  
 • De hoofdaanvrager, tevens projectleider/penvoerder, mag maar éénmaal een project binnen deze ronde van Off Road indienen.
 • De hoofdaanvrager is aangesloten bij een Nederlands onderzoeksorganisatie volgens het EU staatssteunrecht.
 • Gehonoreerde aanvragers uit de vorige rondes van Off Road zijn uitgesloten van deelname.
 • De hoofdaanvrager besteed minimaal 0,2 fte aan dit project.
 • Een doorlopend contract is niet noodzakelijk, ook onderzoekers aan het einde van hun huidige contract kunnen indienen; Het instituut waar het onderzoek zal worden uitgevoerd moet wel worden opgegeven.

Budget

Voor deze ronde is in totaal beschikbaar: € 1.200.000 (open programma Off Road) en
€ 100.000 (vanuit het Memorabel programma).

Aanvraag indienen

U kunt tot 18 juni, 14:00 uur uw aanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Off Road 2019 (pdf

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat het antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Hesham Alghiwi of Rosan Rongen. Voor technische vragen over Mijn ZonMw neemt u contact op met de servicedesk.

Dummyfoto van een man

Hesham Alghiwi

Programmamanager Off Road

Telefoonnummer+31 70 349 51 90
E-mailadresoffroad@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Rosan Rongen

Programmasecretaris Off Road

Telefoonnummer+31 70 349 51 90
E-mailadresoffroad@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website