Deze subsidievorm biedt recent gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun ideeën te ontwikkelen. De focus ligt daarbij op vernieuwend en nieuwsgierigheidgedreven onderzoek. Vooraanmeldingen worden beoordeeld op basis van het ‘academisch profiel’ en de ‘key output’ van de kandidaat.

Onderwerpen

  • Talentvolle onderzoekers
  • Fundamenteel onderzoek
  • Gezondheids(zorg)onderzoek
  • Innovatie

Onderdeel van programma

NWO Talentprogramma

Geplaatst op

9 oktober 2020

Deadline

7 januari 2021,
14.00 uur

Doel subsidieoproep

Het doel van het NWO‐Talentprogramma is het verstrekken van persoonsgerichte stimulering in verschillende carrièrefasen van getalenteerde, gepromoveerde onderzoekers. Het scheppen van creatieve ruimte voor avontuurlijke, talentvolle, baanbrekende onderzoekers om onderzoek naar hun keuze te doen én het behouden van deze onderzoekers voor het wetenschappelijk onderzoek staan centraal in het NWO-Talentprogramma. Met een persoonsgebonden subsidie kunnen onderzoekers een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen die een structurele inbedding kan krijgen binnen een onderzoeksinstelling.

De volledige tekst van de subsidieoproep is te vinden op de website van NWO.
Het ZonMw vooraanmeldingsformulier 2021 kunt u hier downloaden. U kunt dit formulier tussen 5 november 2020 en 7 januari 2021,14:00 uploaden in Mijn ZonMw.

*******
The full text of the call for proposals be found on the NWO website.
The pre-proposal form 2021 can be downloaded here. You can upload this form between 5 November 2020 and 7 January 2021,14:00 in Mijn ZonMw.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor een Veni-project is financiering beschikbaar van maximaal 250.000 euro voor een periode van drie jaar bij een fulltime aanstelling. Als het voorgestelde onderzoek korter van duur is, wordt dit maximum bedrag evenredig teruggebracht. De begroting wordt ingediend bij een uitgewerkte aanvraag (deadline 20 mei 2021). Deze kan worden gebaseerd op de voor het onderzoek subsidiabele directe personeelskosten en directe materiële kosten. Het aanstellen van wetenschappelijk personeel (promovendi, postdocs) voor Veni-onderzoek is niet mogelijk. De volledige tekst van de subsidieoproep is te vinden op de website van NWO.

Randvoorwaarden

Beoordeling

Vooraanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande criteria:
1. Academisch profiel
2. Key output

Deze criteria wegen beide 50% mee in het totaaloordeel over de vooraanmelding.

Wie kan aanvragen?

De Veni-ronde 2021 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2021 maximaal drie jaar gepromoveerd zijn met of zonder vast dienstverband, afkomstig uit binnen‐ of buitenland. NWO vraagt kandidaten om een ‘inbeddingsgarantie’. Ook niet gepromoveerde onderzoekers kunnen een aanvraag indienen. Hiervoor dienen zij bij de elektronische indiending een officiële verklaring van de voltallige proefschriftcommissie in te dienen welke het dissertatiemanuscript heeft goedgekeurd en uiterlijk op 20 mei 2021 hun promotie moeten zijn afgerond. De genoemde maximumtermijn kan door NWO worden verlengd als er sprake is van langdurig verlof in verband met ziekte, ouderschap, zwangerschap of zorg. De door NWO toe te kennen verlenging aan een aanvrager bedraagt maximaal vijf jaar. De volledige tekst van de subsidieoproep is te vinden op de website van NWO.

Extensieregeling Veni, Vidi en Vici
We krijgen veel vragen over het aanvragen van extensie van de tijdslimiet, die bepaalt tot wanneer onderzoekers na hun promotie een aanvraag mogen indienen. Om in aanmerking te komen voor extensie in verband met een opleiding tot klinische specialist, geldt dat de opleiding afgerond moet zijn op het moment van indiening. Meer informatie over de extensieregelingen is te vinden op de website van NWO.
English version

Aanvraag indienen

Dit is een voorpublicatie. U kunt tussen 5 november 2020 en 7 januari 2021, 14:00 uw aanvraag indienen via Mijn ZonMw.

De volledige tekst van de subsidieoproep is te vinden op de website van NWO.
Het ZonMw vooraanmeldingsformulier 2021 kunt u hier downloaden. U kunt dit formulier tussen 5 november 2020 en 7 januari 2021,14:00 uploaden in Mijn ZonMw.

*******
This is a prepublication. You can submit your pre-application between 5 November 2020 and 7 January 2021, 14:00 via Mijn ZonMw.
The full text of the call for proposals be found on the NWO website.
The pre-proposal form 2021 can be downloaded here. You can upload this form between 5 November 2020 and 7 January 2021,14:00 in Mijn ZonMw.

Subsidie aanvragen/Submit application

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Guillaume Macor of Hesham Alghiwi. Voor technische vragen over Mijn ZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Guillaume Macor en Hesham Alghiwi

Programmamanagers ZonMw Veni

+70 349 51 90
veni@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website